N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları – Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

N harfi, Türkçede bulunan N harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • naaş: ceset,
 • naçar: çaresiz,
 • naçiz: değersiz,
 • nadide: 1. görülmedik. 2. değerli,
 • nadim: pişman,
 • nadir: seyrek,
 • nafaka: geçimlik,
 • nafile: boşuna, yararsız,
 • nağme: ezgi.
 • nahiye: bucak,
 • nakıs: eksik,
 • nakış: işleme.
 • nakil: 1. iletme, taşıma, aktarma. 2. göç.
 • nakit: para.
 • naklen: aktararak,
 • nakliye: taşıma,
 • nalın: takunya,
 • nam: ün.
 • name: mektup,
 • namert: alçak,
 • namlı: ünlü.
 • namütenahi: sonsuz.
 • namzet: aday.
 • narenciye: turunçgiller.
 • nasihat: öğüt.
 • nasip: kısmet.
 • nazar: bakış.
 • nazaran: göre.
 • nazarî: kuramsal.
 • nazır: bakan.
nazik: kibar, saygılı.
 • nazir: benzer, eş.
 • nebat: bitki.
 • nebatî: bitkisel.
 • necat: kurtuluş.
 • neci: ne iş yapar?
 • necip: soylu, doğuşlu, temiz.
 • nedamet: pişmanlık.
 • neden: sebep.
 • nedret: azlık, seyreklik.
 • nefer: 1. er. 2. kişi.
 • nefes: soluk.
 • nefis: 1. pek hoş. 2. güzel,
 • nefret: tiksinme, iğrenme,
 • nehir: ırmak.
 • nekbet: düşkünlük, talihsizlik.
 • nekes: cimri,
 • nem: rutubet.
 • nemelâzımcılık: umursamamazlık.
 • nesil: soy.
 • nesir: düz yazı.
 • nesnel: objektif,
 • neşe: sevinç,
 • neşesiz: üzgün,
 • neşir: yayma, yayın,
 • neşriyat: yayın,
 • netice: sonuç,
 • nevale: azık.
 • nevi: tür, çeşit,
 • nezafet: temizlik,
 • nezaket: incelik,
 • nezaketsizlik: kabalık,
 • nezaret: gözetme, gözaltı,
 • nice: 1. kaç. 2. çok. 3. nasıl,
 • nifak: arabozukluğu.
 • nihayet: son, sonunda,
 • nikbin: iyimser,
 • nimet: iyilik.
 • nisaiye: kadın hastalıkları,
 • nispet: oran.
 • nispeten: 1. göre. 2. öncekine göre.
 • nişane: işaret, belirti,
 • nitelik: vasıf,
 • niyaz: yalvarma, dilek,
 • niyet: maksat, amaç.
 • niza: çekişme, kavga,
 • nizam: düzen, dizgi, yol.
 • nizami: düzenli, kurallı,
 • noksan: eksik,
 • numune: örnek,
 • nur: aydınlık, ışık, parıltı,
 • nutuk: söylev,
 • nüans: ayrıntı,
 • nüfuzlu: sözü geçen,
 • nükleer: çekirdeksel.
 • nüksetmek: depreşmek,
 • nükte: 1. şaka. 2. espiri.
 • nüktedan: nükteci.
 • nümayiş: gösteriş,
 • nüve: çekirdek,
 • nüzul: inme, felç.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  nağme, ezgi
  nakliyat değişmek, aktarma yapmak
  nasihat, öğüt
  nazara almak, zamanlamak
  ne için, neden
  nefes, soluk
  nesep, kök
  neşretmek, yayımlamak
  nice, nasıl
  nispi, izafi
  norma, kota
  nüsha, reçete

Leave A Reply