N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

N harfi, Türkçede bulunan N harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

naaş: ceset,

naçar: çaresiz,

naçiz: değersiz,

nadide: 1. görülmedik. 2. değerli,

Advertisement

nadim: pişman,

nadir: seyrek,

nafaka: geçimlik,

nafile: boşuna, yararsız,

Advertisement

nağme: ezgi.

nahiye: bucak,

nakıs: eksik,

nakış: işleme.

Advertisement

nakil: 1. iletme, taşıma, aktarma. 2. göç.

nakit: para.

naklen: aktararak,

nakliye: taşıma,

Advertisement

nalın: takunya,

nam: ün.

name: mektup,

namert: alçak,

Advertisement

namlı: ünlü.

namütenahi: sonsuz.

namzet: aday.

narenciye: turunçgiller.

Advertisement

nasihat: öğüt.

nasip: kısmet.

nazar: bakış.

nazaran: göre.

Advertisement

nazarî: kuramsal.

nazır: bakan.

nazik: kibar, saygılı.

nazir: benzer, eş.

Advertisement

nebat: bitki.

nebatî: bitkisel.

necat: kurtuluş.

neci: ne iş yapar?

Advertisement

necip: soylu, doğuşlu, temiz.

nedamet: pişmanlık.

neden: sebep.

nedret: azlık, seyreklik.

Advertisement

nefer: 1. er. 2. kişi.

nefes: soluk.

nefis: 1. pek hoş. 2. güzel,

nefret: tiksinme, iğrenme,

Advertisement

nehir: ırmak.

nekbet: düşkünlük, talihsizlik.

nekes: cimri,

nem: rutubet.

Advertisement

nemelâzımcılık: umursamamazlık.

nesil: soy.

nesir: düz yazı.

nesnel: objektif,

Advertisement

neşe: sevinç,

neşesiz: üzgün,

neşir: yayma, yayın,

neşriyat: yayın,

Advertisement

netice: sonuç,

nevale: azık.

nevi: tür, çeşit,

nezafet: temizlik,

Advertisement

nezaket: incelik,

nezaketsizlik: kabalık,

nezaret: gözetme, gözaltı,

nice: 1. kaç. 2. çok. 3. nasıl,

Advertisement

nifak: arabozukluğu.

nihayet: son, sonunda,

nikbin: iyimser,

nimet: iyilik.

Advertisement

nisaiye: kadın hastalıkları,

nispet: oran.

nispeten: 1. göre. 2. öncekine göre.

nişane: işaret, belirti,

Advertisement

nitelik: vasıf,

niyaz: yalvarma, dilek,

niyet: maksat, amaç.

niza: çekişme, kavga,

Advertisement

nizam: düzen, dizgi, yol.

nizami: düzenli, kurallı,

noksan: eksik,

numune: örnek,

Advertisement

nur: aydınlık, ışık, parıltı,

nutuk: söylev,

nüans: ayrıntı,

nüfuzlu: sözü geçen,

Advertisement

nükleer: çekirdeksel.

nüksetmek: depreşmek,

nükte: 1. şaka. 2. espiri.

nüktedan: nükteci.

Advertisement

nümayiş: gösteriş,

nüve: çekirdek,

nüzul: inme, felç.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  nağme, ezgi
  nakliyat değişmek, aktarma yapmak
  nasihat, öğüt
  nazara almak, zamanlamak
  ne için, neden
  nefes, soluk
  nesep, kök
  neşretmek, yayımlamak
  nice, nasıl
  nispi, izafi
  norma, kota
  nüsha, reçete

Leave A Reply