N Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

0
Advertisement

N harfiyle başlayan ingilizce fiiller, 2. ve 3. halleri (past, past participle) ve türkçe anlamları. N ile İngilizce fiiller (verbs) listesi.

N Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

N Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

Verb / Simple Past / Past Participle / Türkçesi

 • to nab / nabbed / nabbed / yakalamak,kapmak
 • to nag / nagged / nagged / dırdır etmek
 • to nail / nailed / nailed / çivilemek
 • to name / named / named / ad vermek
 • to narrate / narrated / narrated / Anlatmak
 • to narrow / narrowed / narrowed / daraltmak
 • to nationalize / nationalized / nationalized / millileştirmek
 • to naturalize / naturalized / naturalized / vatandaşlığa almak
 • to nauseate / nauseated / nauseated / mide bulandırmak
 • to navigate / navigated / navigated / yönlendirmek
 • to necessitate / necessitated / necessitated / zorunlu kılmak
 • to need / needed / needed / ihtiyaç duymak
 • to neglect / neglected / neglected / ihmal etmek
 • to negotiate / negotiated / negotiated / pazarlık yapmak
 • to neigh / neighed / neighed / kişnemek
 • to nest / nested / nested / yuva yapmak
 • to nestle / nestled / nestled / yerleşmek
 • to neutralize / neutralized / neutralized / etkisizleştirmek
 • to nibble / nibbled / nibbled / ısırmak
 • to nickname / nicknamed / nicknamed / isim takmak
 • to nip / nipped / nipped / sıkmak
 • to nitrify / nitrified / nitrified / nitrifiye etmek
 • to nod / nodded / nodded / Başıyla onaylamak
 • to nomadize / nomadized / nomadized / göçmek
 • to nominate / nominated / nominated / aday göstermek
 • to normalize / normalized / normalized / normalleştirmek
 • to nose / nosed / nosed / koklamak
 • to notch / notched / notched / çentmek
 • to note / noted / noted / not etmek
 • to notice / noticed / noticed / fark etmek, farkına varmak
 • to notify / notified / notified / bildirmek
 • to nourish / nourished / nourished / beslemek
 • to numb / numbed / numbed / uyuşmak
 • to number / numbered / numbered / numara vermek
 • to nurse / nursed / nursed / emzirmek, ilgilenmek
 • to nut / nutted / nutted / fındık toplamak

İngilizce Fiiller (Verbs)
ABCDEFGHI –  JKLMNOPQ  RSTUWV – YZ


Leave A Reply