N Harfi İle Başlayan Müzik Terimleri ve Anlamları

0

N harfi ile başlayan müzik terimleri nelerdir? Müzik terimleri sözlüğü a dan z ye müzik terimleri ve açıklamaları.

NEO – CLASSİCİSME (Fran.) — Yeni Klasikçilik
NOCTURNE, NOTTURNO (Fran., İtal.) — «Gece müziği» anlamına kullanılır. Terim ilk olarak, durgun, düşünceli ve duygulu piyano parçalarını anlatmak için John Field tarafından kullanılmıştır. Bu türde en olumlu, en ünlü parçalan Chopin yazmıştır.
NONET — Dokuz çalgı için yapıt. Dokuz çalgıdan kurulmuş topluluk.
NOTA — Müzik yazısı. Seslere ad vermeyi ilk düşünen Romalı filozof Boethius (480 – 524) olmuştur. Bugün İngilizce ve Almanca konuşan ülkelerde notaların; la, si, do v.s. yerine A, B, C diye harflerle anılması Boethrus’dan kalmadır. Bir melodinin kıvrımlarını, ses aralıklarını, işaretlemek için de Boethius’dan daha önce geçerlikte olan bir prensibe baş vurulmuş, melodiler kâğıt üstüne, stenografi çizgilerine benzeyen ve Yunanca «işaret» anlamına «neuma» diye adlandırılan işaretlerle kaydedilmiş, sonra, bir «çıkış noktası» belirtecek işaretin çizgi üstüne konması düşünülmüş, ilk porte tek çizgili olarak ortaya çıkmış, buna ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci çizgiler eklenmiş, notalara, «re, mi, fa» adlarını bir ilâhinin her bir satırının ilk hecesinden yararlanarak 10. yüzyılda yaşamış Milanolu keşiş Guido d’Arezzo vermiştir. 21. ve 13. yüzyıllarda Notre Dame Okulu bestecilerinden Leoninus ile Perotinus’un notalama gelişimine önemli çalışmaları geçmiş, bugünkü türde bir notalamaya ancak 16. yüzyılda varılabilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply