N Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

N Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek kucaklamak

Kaynak : pixabay.com

N Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Nabi: Haber veren. 2. Yerden kaynayıp fışkıran. 3. 17. yy. şairi.
Nad: Kurtulmuş, selamete ermiş. 2. Cennetlik.
Nadi: Haykıran, çağıran. 2. Meclis, toplantı.
Nadim: Pişmanlık duyan, pişman olan.
Nadir: Seyrek, az bulunur.
Nafi: Yararlı.
Nafih: Genizden gelen ses.
Narız: Delip geçen. 2. İçe işleyen. 3. Sözü geçen, çok etkili.
Nahit: Zühre, Venüs gezegeni, çoban yıldızı.
Nail: Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.
Naim: Bolluk, varlık içinde yaşayış. 2. Cennetin tabakası.
Nakıp: Bir kavim, kabile başkanı.
Naki: Temiz, pak. 2. Çok ince, güzel, zarif.
Namal: Adın her yere namını salsın
Namdar: Nam salan.
Namık: Yazıcı, katip
Nami: Ünlü, namlı, şöhretli. 2. Yerde biten.
Namzet: Aday.
Nart: Yürekli, yiğit,
Narter: Cesur, yürekli kimse.
Nas: İnsanlar, halk, herkes.
Nasert Uzman, iş bilir.
Nasıf: Ekmek.
Nasıh: Öğüt veren.
Nasih: Kopyasını çıkaran. 2. Battal eden.
Nasip: Hisse. 2. Tanrının kısmet ettiği şey. Elde edilebilen şey.
Nasir: Yayan, saçan. 2. Nesir yazan.
Nasrettin: Dine Yardımcı olan.
Nasri: Tanrı yardımıyla üstünlük.
Nasrullah: Allah’ın yardımcısı.
Nasuh: Öğüt veren. 2. Temiz, saf.
Nasuhi: Kesin şekilde tövbe eden, tövbekar.
Naşir: Yayan, dağıtan, yayımlayan.
Naşit: Şiir okuyan, şiir söyleyen.
Natık: Konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren.
Natuk: Düzgün konuşan, konuşmayı seven.
Navdari: Ün, şöhret.
Navdayi: Aday, namzet.
Nayır: Dost, arkadaş, kankardeş.
Nayman: Moğolistan’da yaşayan Türk topluluğu.
Nazım: Düzenleyen, tanzim eden. 2. Ölçülü ve kafiyeli yazı.
Nazır: Bakan, gözeten. 2. Bir yüzü bir yöne bakan.
Nazif: Temiz, pak.
Nazir: Naz, eş, niyaz, taze.
Nazmi: Düzenleyen, düzenleyici.
Nebez: Boyun eğmeyen.
Nebi: Haberci, peygamber.
Nebih: Namlı, ünlü, onurlu.
Nebil: Şerefine düşkün olan. 2. Yüksek zekalı. 3. Faziletli.
Necabet:Asalet.
Necaip: Onurlu, soylu kişi.
Necat: Kurtulma, kurtuluş.
Necati: Kurtulmuş.
Necear: Dülger, marangoz.
Necdet: Kahramanlık, yiğitlik. gözüpek.
Necil: Soylu,soyu temiz. 2. Evlat, çocuk.
Necip: Soylu.
Necmettin: Dinin yıldızı.
Necmi: Yıldızlara ait.
Nedim: Sohbet, toplantı arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan kimse. 3. Yakın dost.
Nefer: Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.
Nefi: Çıkar ile ilgili faydacı. 2, Divan şairi.

Nehar: Gündüz.
Nehidar: Yararlı, faydalı, iyi.
Nehip: Korku salan.
Nehri: Nehire ait.
Nejat: Soy, nesiL.
Nemır: Ölümsüz.
Nemutlu: Çok mutlu. 2. Sevinçli.
Nenkvaz: Çetin, sert.
Nerim: Pehlivan, yiğit.
Nesihet: Nasihat, kollama.
Nesim: Hafif ve tatlı tatlı esen rüzgar.
Nesimi: Esen rüzgarla ilgili
Nesip: Soylu, soydan.
Neşat: Sevinç. 2. Keyif. 3. Gönül çoşkusu.
Neşet: Yetişme, oluşma. 2, İleri gelme.
Neşit: Sevinçli, neşeli.
Nevcivan: Genç, delikanlı.
Nevit: İyi, sevinçli haber, müjde.
Nevrettin: Dinin ışığı.
Nevri: Işıltıyla ilgili.
Nevroz/Nevruz: Eski bir İran takvimine göre, yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmiikisine rastlayan gün. 2. Nevruz günü kırlara çıkılarak yapılan bayram.
Nevsal: Yeni yıl
Nevşekar: Şair, ozan.
Nevzat: Yeni doğmuş, yeni doğan.
Neyzen: Ney çalan kimse.
Nezih: Temiz, pak. 2. Saf ruhlu,
Nezihi: Temizlik, saflıkla ilgili
Nezir: Kendini Tanrıya, ibadete adayan. 2. Bir işin yapılması, için korkutma, tedirgin etme.
Nida: Bağırma, sesle çağırma, haykırma.
Nidai: Haykırmayla ilgili, haykıran.
Nihat: Tabiat, huy, yaradılış.
Nilova: Şimdiki Musul.
Nimetullah: Tanrı’nın nimeti.
Nisani: Nisan ayında doğan.
Nişan: İz, belirti. 2. Onurlandırmak üzere devletçe verilen paye.
Niviskar: Yazar, yazıcı.
Niyaz: Yalvarma, yakarış. 2. İhtiyaç hissetme. 3. Dua etme.
Niyazan: Açık yürekli, saf.
Niyazi: Duayla ilgili.
Nizam: Usul, tertip. 2. Kural.
Nizami: Tertipli, düzenli. 2. Kurallara uyan.
Nizar: Zayıf.
Noyan: Baş komutan, bey.
Nuh: İnanışa göre üçüncü peygamber.
Numan: Kan, gelincik.
Nuralp: Aydınlık yiğit.
Nurani: Işık saçan
Nuratay: Aydın genç, entellektüel.
Nurbaki: Üzerinden aydınlık, parıltı eksik olmayan.
Nurbay: Nur saçan saygın kişi.
Nurer: Aydın ve yiğit.
Nurettin: Dinin ışığı.
Nuri: Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Nurihak: Allah’ın ışığı, aydınlığı,
Nurkan: Temiz, aydınlık soydan gelen.
Nursal: Işık saç.
Nurşah: Nur saçan.
Nurtekin: Eşsiz aydınlık.
Nurullah: Tanrı’nın ruhu.
Nurver: Işık ver.
Nurzat: Nurlu, aydınlık kişi.
Nusret: Tanrı yardımı. 2. Başarı, üstünlük.
Nusrettin: Dinin başarısı.
Nuyan: Şehzade, prens.
Nücivan: Genç, delikanlı.
Nüjen: Modem, yeni.
Nüvedan: Mucit, yaratıcı.
Nüvit: Müjde, iyi haber.
Nüza: Yeni, yeni doğan.


Leave A Reply