Nabi Kimdir? Eserleri

0
Advertisement

Nabi Kimdir? Yusuf Nabi hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri ile ilgili bilgi.

nabiNabi; divan şairidir (Urfa/Ruha 1642-İstanbul 1712).

Asıl adı: Yusuf. Şiirde mahlası (takma ad) olan Nabi; haberci, haber veren; yerden fışkıran, kaynayan su anlamların gelir. Doğduğu yörenin medreselerinde öğrenimden geçti. Arapça ve Farsça da yazabilecek haldeyken kültür merkezi İstanbul’da (1665) yetenek ve bilgisini kayırıp destekleyecek esirgeyici bir makam aradı, uygun bir vesileyle sunduğu mersiye (ağıt) şiiriyle dikkati çekerek Musahip Mustafa Paşa’nın (? – 1687) divan kâtibi oldu, IV. Mehmet‘in yakın hizmetinde bulunduğu için sık sık Edirne’ye giden paşasının yanında yer aldı.

Kamaniçe Kalesi’nin fethiyle (Polonya) ilgili şiiri (Fetihname- Kamaniçe, bas. öl. s. 1864), 1675’deki şehzadeler düğününü (15 gün süren sünnet şenlikleri) dile getiren Surnâme 587 beyit (bas. öl. s. Agâh Sırrı Levent tarafından, 1944) adlı eseri işte bu saray yakınlıklarınm ürünüdür. 1678’de Hacca gitti, dönüşünde paşasının daha da yakınına, musahipliğe yükseldi, yolculuğunu düz yazıyla anlattı: Tuhfetü’l Haremeyn (Mekke ve Medine Armağanı) yaz. 1682, bas. öl. s. 1849. Mustafa Paşa kaptanıderya olarak Mora’ya giderken de ondan ayrılmadı (1684), onun ölümünden sonra bir süre Halep’ te yaşamayı yeğledi, vali Baltacı Mehmet Paşa ikinci kez sadrazamlıkla başkente giderken Nabi’yi de yanında istedi (1710).

Darphane emirliği, Anadolu muhasebeciliği gibi görevlerde bulunurken yaşı ve eseri yüzünden gördüğü saygı ve yaşlı usta-üstad kimliğiyle dirlikli günler yaşadı, öldüğünde Karacaahmet’e gömüldü.

Didaktik şiire verdiği önemle kendisine büyük divan şairleri arasında özel bir yer edinen Nabi, yaşadığı dönemlerin toplumsal çöküntülerini gördüğü için halkın ruhsal durumunun sözcüsü oldu, bilgece gerçeklerle dolu hakimane şiirler yazdı. Şiirlerinden atasözlerinden düşünce ve felsefeden yararlanarak rahat ve akıcı bir dille yazdığı örneklerle yeni bir çığır açtı.

Advertisement

Başlıca eserler: Divan, Farsça Divançe (bas, öl. s. 1841,1875), Hayriye (mesnevi, oğlu Ebü’l-Hayr Mehmet için yazılmış-1701-yaşam deneyleri, iyi davranış ve ahlak öğütleri, bas, 1889), Hayrabad (mesnevi, yazma), Zeyl-i Siyer-i Veysi (bas. öl. s. 1832), Menşeat (yazma), Terceme-i Hadis-i Erbain (yazma).


Leave A Reply