Nabukadnezzar Kimdir?

0
Advertisement

Nabukadnezzar Kimdir? Nabukadnezzar hayatı, biyografisi, dönemi, Babil krallığı hakkında bilgi.

nabukadnezzarNabukadnezzar; Babil kralıdır İÖ 605/4-562. Babil Krallığı’nın aynı adlı ikinci ve en ünlü kralı. Babası Nabupolassar’dır. Babasının döneminde Asur İmparatorluğu’nun yıkılışında etkili oldu (İÖ 612). Kalderiler Hanedanı’nı kuran babasının bıraktığı sınırları genişletmek için Akdeniz’e karşı bir sefer düzenledi, kralı tutsak aldı, yerine bir başkasını atadı. Ancak kısa süre sonra bu kral da Tyr kent devleti ve Mısır ile birlik olup Babil’e düşmanca tavırlar alması üzerine İÖ 586’da Nabukadnesar ikinci kez Kudüs üzerine yürüdü ve kenti yeniden ele geçirdi. Halkını Babil ülkesine götürdü. 70 yıl kadar süren Babil esareti, İbranilerin tarihinde önemli bir yer tutar. Babil Krallığı’na en görkemli dönemini yaşatan II. Nabukadnesar, Babil Kenti’nde bir saray, Marduk Tapınağı, zigurrat ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleri yaptırdı. Ölümünden sonra yerine rahipler sınıfının desteklediği Nabonid geçti.


Leave A Reply