Nahcıvan Seferi Hakkında Bilgi

0

Nahcıvan Seferi ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Nahcıvan Seferi tarihi, hakkında bilgi.

Nahcıvan SeferiNahcıvan Seferi; Kanuni Sultan Süleyman‘ın İran üzerine düzenlediği üçüncü ve son seferdir (1553-1555).

Advertisement

Şah Tahmasb, Osmanlı Ordusu’nun Macaristan seferiyle uğraşmasını fırsat bilerek Erciş, Adilcevaz, Bargın ve Ahlat kalelerini ele geçirdi; Erzurum’a saldırdı. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Üçüncü İran Seferi olan Nahçevan Seferi’ne karar vererek, Rüstem Paşa komutasında Osmanlı Ordusu’nu harekete geçirdi. Rüstem Paşa, Kanuni‘ye yazdığı mektuplarda, Şehzade Mustafa’nın ayaklanmak üzere olduğunu, ordunun da şehzadeyi tuttuğunu bildirince, Kanuni bu sefere kendisi çıkmak zorunda kaldı (28 Ağustos 1553). Yolda şehzade Mustafa’yı boğdurdu. Kışı Halep’te geçirdikten sonra, Diyarbakır, Erzurum ve Kars yoluyla İran topraklarına girdi. Şah Tahmasb’a ağır bir mektup göndererek onu savaşa çağırdı ve amacının Nahcıvan olduğunu bildirdi. Osmanlı Ordusu Revan (Erivan), Karabağ ve Nahcıvan’ı ele geçirdi. Şah Tahmasb Kanuni‘nin karşısına çıkarmadığından önemli çarpışmalar olmadı. Nahçıvan’ da, fazla kalmadan Kanuni Erzurum’a döndü. Burada şahın bir elçisi gelerek barış istedi (1554). Kanuni bu isteği kabul etti ve Amasya Antlaşması’nı imzaladı (29 Mayıs 1555).


Leave A Reply