Nakşibendilik Hakkında Bilgi

0

Türk-İslam kültüründe etkili olan bir tasavvufi hareket olan Nakşibendilik ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Nakşibendilik nedir?

  • Nakşibendilik, Bahâuddin Nakşibend el-Buhârî’ye nispet edilen tarikatın adıdır.
  • Kısa zamanda geniş bir alana, özellikle imam Rabbânî’nin gayretleriyle Hindistan ve çevresinde yayılan Nakşibendilik, Fatih Sultan Mehmet zamanında, İstanbul’a girdi. XVIII. yüzyılda Osmanlılarda genişledi ve istikrar kazandı.

Nakşibendiyye tarikatının esaslarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

Advertisement
  • Dini kurallara tam uymak, tarikat ile özü temizlemek, hakikat ile ilâhî yakınlık elde etmek ve marifet ile Allah’a ulaşmak.
  • Bu tarikatta Kur’ân-ı Kerim ve sünnete bağlı kalmaya büyük önem verilmiş, haramlardan ve kötü alışkanlıklardan korunmak için tövbe, istiğfar, zikir, tefekkür, nafile namazlar, Kur’ân okuma ve ilimle meşgul olma tavsiye edilmiştir.
  • Bu şekilde nefsi yenerek kalbi kontrol altında tutmaya “murakabe” adı verilir.
  • Bu tarikatta zikir sessiz yapılır.
  • Topluca yapılan zikre “hatm-i hâcegân” denir.


Leave A Reply