Nal İle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Nal Geçen

0

İçinde ve anlamında nal kelimesi geçen atasözleri ve deyimler hangileridir? Nal konulu, ile ilgili atasözleri, deyimler, anlamları ve açıklamaları.

Nal İle İlgili Atasözleri - Deyimler

Nal İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • *** “acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenir”
  mesleğinde ustalığa erişmemiş kimse, ilk denemelerini gözden çıkarılabilecek malzeme üzerinde yapar.
 • *** “at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır”
  yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.
 • *** “ata binen nalını, mıhını arar”
  kişi, kullanacağı şeyin ayrıntılarına dikkat etmelidir.
 • *** “atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz”
  küçükler büyüklerin yanında hadlerini bilmelidir.
 • *** “bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır”
  herhangi bir olayı, bir işi, bir ödevi küçümsememek, önemle ele almak gerekir.

DEYİMLER

 • *** “at nalı kadar”
  pek büyük (nişan, madalya, elmas, plaka vb. şeyler).
 • *** “deve nalbanda bakar gibi”
  hiç görmediği, bilmediği bir şeye bakar gibi.
 • *** ” hem nalına hem mıhına (vurmak)”
  karşıt olan iki yanı desteklemek
 • *** “üç nalla bir ata kaldı”
  eline önemsiz bir imkân geçtiğinde büyük işlerin düşüne kapılanlar için söylenen bir söz.
 • *** “nal deyip mıh dememek”
  bir düşüncede direnmek.
 • *** “nal toplamak”
  1) at, yarışta sonlara kalmak veya sonuncu olmak;
  2) mec. herhangi bir alanda geride kalmak.
 • *** ” nalları dikmek”
  argo, hayvan veya hayvana benzetilen kişi ölmek
 • *** “yok devenin başı (pabucu veya nalı)”
  çok abartılı bir söz karşısında kullanılan bir söz

Nal Nedir? Sözlük Anlamı

“Nal”
At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası
“Nal hakkında bilgi” Nal, çeki ve koşu hayvanlarının tırnaklarının aşınmasını önlemek için ayaklarına geçirilen demir pençeye denir. At ve eşek cinsi hayvanların ayaklarının yerle teması tırnaklarıyla olduğu için tırnaklar çabuk aşınır. Bu yüzden hayvanları nallamak gerekir. Hayvanın önce tırnağı kesilip, etrafı temizlenir. Uygun büyüklükteki nal iyice kızdırılıp hayvanın ayağına tam olarak gelecek şekilde dövülür. Soğumadan çakılır. Bu işte mıh denilen çiviler kullanılır. Nal çakılırken mıh hayvanın etine kaçırılmamalıdır. Nalın,
mahmuzlu, buz nalı, kapalı nal, alaturka nal gibi çeşitleri vardır.

 • “nal çakmak ”
  nallamak
 • “nal deyip mıh dememek ”
  bir düşüncede direnmek
 • “nal toplamak ”
  1. at, yarışta sonlara kalmak veya sonuncu olmak
  2. herhangi bir alanda geride kalmak
 • “nalları dikmek ”
  ölmek
 • “nalbant”
  Hayvanların ayağına nal çakan kimse
 • “naldöken ”
  Taşlı, çakıllı yol
 • “dörtnal ”
  1. Atın en hızlı koşma biçimi
  2. Bir işi çok çabuk yapma, acele etme
 • “dörtnala ”
  At, dörtnal koşarak
 • “dörtnala kalkmak ”
  dörtnal koşmak
 • “dörtnala kaldırmak ”
  dörtnal koşturmaya başlamak

Leave A Reply