Namaz Çeşitleri Nelerdir? Namaz Çeşitlerinin İsimleri Özellikleri Rekatları

0

Namaz çeşitleri nelerdir? Namaz çeşitlerinin isimleri nelerdir, kaç rekat kılınırlar, ne zaman kılınırlar? Namaz çeşitleri hakkında bilgi.

Namaz

NAMAZ ÇEŞİTLERİ

1. FARZ NAMAZLAR :

Beş vakit namazlardan yani :

Sabah namazı 2, öğlen namazı 4, ikindi namazı 4, akşam namazı 3, yatsı namazı 4 olmak üzere yekûn 17 rek’at farz namazlar vardır. Cuma namazı da farzdır.

Bu namazlar kendi içinde farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere iki gruba ayrılır. Namazlardan farz-ı ayn olanlar, yükümlülük çağına gelmiş her Müslüman’ın yerine getirmekle mükellef olduğu namazlardır. Beş vakit namaz ve cuma namazı bu grupta yer alır.

Farz-ı kifaye olan namaz ise ölen bir Müslüman için cemaatle kılınması gereken cenaze namazıdır. Bir grup Müslüman’ın cenaze namazını kılmasıyla diğer Müslümanların üzerinden sorumluluk kalkar.

2. VACÎB NAMAZLAR :

Yatsı namazından sonra üç rek’at vitir namazı ile iki bayram namazları vâcibdir.

3. SÜNNET VE NÂFÎLE NAMAZLAR :

Yukarıda işaret ettiğimiz veçhile, farzdan ve vâcibden fazla olarak kılınan namazlara sünnet ve nâfile namazları denir.

Aynı zamanda bunlara; “Tatavvu” namazı da denilir. Bu namazlar, Allâhu Tealâya ma’nen yakınlığa sebep olduğu için, her birinin ayrı ayrı faziletleri ve sevapları vardır. Buniar Revâtip ve Regaib diye ikiye ayrılırlar.

Farz ve vacip namazların dışında kalan namazlar genel olarak nafile namaz olarak adlandırılır. Nafile namazlar da sünnet ve müstehap (Peygamberimizin bazen kılıp bazen kılmadığı) namazlar olmak üzere iki kısımdır.

Beş vakit namazın sünnet olarak kılınan bölümleri sünnet namazlar kısmına girmektedir.

Müstehap namazlar beş vakit namaza bağlı olmayıp diğer zamanlarda sevap kazanmak amacıyla fazladan kılınan namazlardır. Bunlara “Mendub namazlar” da denir. Teheccüd namazı, kuşluk namazı bunlara örnektir.

namaz

4. REVÂTiB NAMAZLAR

Beş vakit farz namazlarından önce, veya sonra kılınan sünnetlere Revâtib denir.

Bu sünnetlerin hepsi Revâtibden ise de, kuvvetçe hepsi bir değildir.

MÜEKKED SÜNNET

Kuvvetli sünnet demektir. Hz. Peygamber’in devamlı kıldığı sünnetlerdir. Bunlar sabah 2, öğle 4 (önceki sünnet) 2 de son sünnet, akşam 2, Cuma namazlarının sünnetleri ile yatsı namazının 2 rek’at son sünneti’dir.

Bunların en kuvvetlisi sabah namazının sünnetidir. Bunun ehemmiyeti hakkında pek çok hadîsler vardır. Bu bakımdan vâcib diyenler bile olmuştur.

GAYRi MÜEKKED SÜNNET

Hz. Peygamberin çoğu kez terk edip bazen yaptığı sünnettir. Bunlar ikindi namazının 4 rek’at sünneti ile yatsının ilk 4 rek’at sünnetidir. Arasıra terkolunabilir. Bunlara mendup sünnetler de denir.

öğle ile yatsının son sünnetlerine iki rek’at daha ilâve ederek dört rek’at kılmak, akşam namazının sünnetini altı rek’at kılmak menduptur ki, buna “Evvâbin” namazı denir.


Leave A Reply