Namaz İbadetinin Önemi Nedir? Namazın Faydaları Nelerdir?

0

Namaz ibadeti neden önemlidir, neden namaz kılmalıyız? Namaz ibadetinin, namaz kılmanın faydaları ve önemi nedir, hakkında bilgi.

namaz

NAMAZ İBADETİ VE ÖNEMİ

İslam’ın şartlarından biri olan namaz Arapça’daki salât kelimesinin karşılığı olup sözlükte, dua, istiğfar, övgü anlamlarına gelir. Namaz Allah’a imandan sonra yerine getirilmesi gereken en önemli ibadettir. Namaz tekbir ile başlayıp ^elam ile biten, belirli fiil, söz vebalarla yerine getirilen farz bir ibadettir.

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış kadın ve erkek her Müslüman’a dinimizce namaz farz kılınmıştır.

“Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O sizin mevlanızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!”
(Hac suresi, 78. ayet)

Sevgili Peygamberimiz hadislerinde sık sık mazın önemini vurgulamıştır. Örneğin bir hadisinde “… Namaz dinin direğidir… ” buyurmuştur. Başka bir hadisinde de “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer mazı düzgün olursa diğer hesapları iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar… ” buyurarak namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu belirtmiştir.

“Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.”
(Bakara suresi, 238. ayet)

Yüce Allah insan için yeryüzünde pek çok nimet yaratmıştır. Namaz, bu nimetleri bize veren Allah’a karşı yerine getirilen bir kulluk görevidir. Bizler Allah’a olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı kıldığımız namazlarla göstermiş oluruz.

namaz

Namazın Faydaları

Bizleri, anne ve babamızı yoktan var eden, yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan güneşi, havayı, suyu, çeşitli yiyecek ve içecekleri yaratan ve hizmetimize sunan Allah’a her insanın şükretmesi bir kulluk görevidir. Kıldığımız namazlarla verdiği nimetler için Allah’a şükretmiş oluruz. Kişi namazla şükür vazifesini yerine getirdikten sonra Allah’a karşı önemli bir ibadeti yerine getirmenin mutluluk ve iç huzurunu yaşar.

Günün farklı vakitlerinde kılınan beş vakit namazla insan, zamanı disiplinli bir şekilde kullanmayı öğrenir. Ayrıca günde beş defa kılınan namaz sayesinde kişi yaşadığı bilinç ve iç huzuruyla sosyal ve ahlakî değerleri koruma hassasiyeti kazanır. Kılınan namazla düzenli olarak hatırlanan, yapılan iş ve davranışın hesabını Allah’a verme düşüncesiyle kişi davranışlarını güzelleştirir. Paylaşmaya ve yardımlaşmaya önem verir. Söz ve davranışlarında kırıcı olmaktan uzaklaşır. Hayatın her aşamasında dürüst olmaya çalışır. Hayatın zorluklarına karşı sabırla direnir.

Namazın geçerli olması için namaz kılınacak yerin ve giysilerin temiz olması zorunludur. Ayrıca namaz için şart olan abdestle el, yüz, ayak gibi gün içerisinde en çok kirlenen uzuvlar sık sık temizlenmiş olur. Günde beş kez kılınan namazla insan, yaşadığı yerin ve giysilerinin temiz olması disiplini kazanır. Abdestin maddi kirlerden olduğu gibi günahlardan da arındırmasıyla ilgili Sevgili Peygamberimiz bir hâdisinde, “Kim güzelce abdest alırsa o kimsenin günahları tırnaklarına varıncaya kadar bütün vücudundan akar gider.” buyurmuştur.


Leave A Reply