Namaz İle İlgili Ayetler

0

Namaz, namaz kılmak ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Namaz hakkında ayetler ve açıklamaları.

2/43,45,110,142,143,144,148,177,238,277 Bakara
43- Namazı tam kılın, zekatı tam verin, rüku edenlerle beraber rüku edin.
45- Sabırla, namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Gerçi bu, ağır gelir ama (Allah’a saygıdan kalbi ürperenlere) huşû duyanlara ağır gelmez.
110- Namazı kılın, zekatı verin, kendiniz için önceden gönderdiğiniz hayrı Allah katında bulursunuz. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
142- İnsanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı: “Bunları bulundukları kıbleden çeviren nedir?” diyecekler. De ki: “Doğu da Batı da Allah’ındır. O, kimi dilerse onu hidayete erdirir.”
143- İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Rasulü’nün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin vaktiyle arzulayıp da şu anda yönelmediğin kıbleyi (Kâbe’yi) biz ancak Peygamber’e uyanı, ökçeleri üzerine geri dönen (münafıklardan) ayırdetmek için kıble yaptık. Bu Allah’ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah imanınızı asla zâyi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.
144- (Ey Habibim!) Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Hoşnud olacağın kıbleye seni elbette çevireceğiz. Yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir, bulunduğunuz yerde yüzlerinizi onun yönüne çevirin. Doğrusu Kitab verilenler, bunun Rab’lerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından gafil değildir.
148- Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya toplar. Allah şüphesiz her şeye kadirdir.
177- Yüzlerinizi Doğu ve Batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitab’a ve peygamberlere inanan; malını seve seve yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve kölelere veren; namazı kılan, zekatı veren, yaptığı antlaşmaları yerine getiren; sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerinkidir. İşte doğru olanlar onlardır, muttaki olanlar da onlardır.
238- Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun.
277- İman edip iyi işler yapanların, namaz kılıp zekat verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur ve üzülecek de değillerdir.

4/101,102,103 Nisa
101- Yeryüzünde sefere çıktığınızda kafirlerin size kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır.
102- Ey Muhammedi Sen içlerinde olup da namazlarını kıldırdığın zaman, bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar; secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler; kılmayan öbür kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar, tedbirli olsunlar, silahlarını alsınlar. Kafirler, size ansızın bir baskın yapmak için, silah ve eşyanızdan ayrılmanızı isterler. Eğer size yağmurdan bir sıkıntı olur veya hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size sorumluluk yoktur. Yine de tedbirlerinizi almayı ihmal etmeyin. Şüphesiz Allah, kafirler için alçaltıcı bir azab hazırlamıştır.
103- o korkulu zamanda namaz kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah’ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam olarak erkanı ile kılın. Çünkü namaz mü’minlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır.

5/6 Maide
6- Ey inananlar! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz hemen temizlenin. Hasta yahut yolcu iseniz veya heladan gelmişseniz ya da kadınlara yaklaşmış ve su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ikram ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz.

8/3 Enfal
3- Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlar.

11/114 Hud
114- Gündüzün iki tarafında ve gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere hatırlatmadır.

14/31,40 İbrahim
31- İman eden kullarıma söyle: “Namazlarını dosdoğru kılsınlar, kendisinde ne alışveriş ne de dostluk olmayan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli açık harcasınlar.”
40- “Rabbim! Beni de çocuklarımı da namaz kılanlardan kıl. Rabbimiz! Duamı kabul buyur.”

17/78,79,110 İsra
78- Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl, bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı (gece ve gündüz melekleri tarafından) şahitlidir.
79- Geceden de sana mahsus fazla bir namaz için uykudan kalk, Kur’an ile teheccüd kıl! Böylece Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin.
110- De ki: “İster “Allah” deyin, ister “Rahmân” deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O’nundur. Namazında sesini pek yükseltme, pek kısma da, bu ikisi arasında bir ses tonu tut.”

20/7,130,132 Taha

22/34,35,41 Hac

25/62-64 Furkan

29/45 Ankebut

31/4,5 Lokman

32/15,16 Secde

33/41,42 Ahzab

50/39,40 Kaf

51/15-18 Zariyat

70/22,23,34 Meariç

76/25,26 İnsan

102/4-6 Tekasür


Leave A Reply