Namazda Mekruh Olmayan Şeyler Nelerdir?

0
Advertisement

Namazda mekruh olmayan şeyler maddeler halinde açıklaması. Namazda mekruh olamayan şeyler hakkında bilgi.

Namazda Mekruh Olmayan Şeyler

1. Namazda iken bele bağlanan bir şey çözülür ve avret mahalli açılırsa onu bağlamak,

2. Boynuna, beline takılı olan bir şey, rükû ve secde etmesine mani olmazsa, onunla namaz kılmak,

3. Yanan muma, kandile ve fener gibi şeylerin karşısında namaz kılmak,

4. Üstünde canlı sureti olan bir yaygı üzerinde namaz kılmak (şayet sûret üzerinde secde edilmiyorsa),

Advertisement

5. Alnına yapışan toprak ve çöp parçalarını —kendisini meşgul ettiği takdirde— ter siler gibi silmek,

6. Rükû esnasında elbisesi vücuduna yapışıp elbiseyi silkmek veya elbisesini topraktan sakınmak mekrûh değildir.

7. Namazda iken yılan ve akrep öldürmek de mekrûh değildir. Fakat bunların zarar verdiği duruma göre değişir. Yalnız bunları öldürürken göğsünü kıble’den çevirmekle namaz fâsid olur.


Leave A Reply