Namazın Şartları ve Rükunları Nelerdir?

0

İsalm’ın en temel ibadeti kabul edilen namazın hüküm açısından bir tek çeşidi yoktur. Müslümanın hayatı namazın birçok çeşidi ile çepeçevre kuşatılmıştır. Bu namazların bir kısmı zorunlu bir kısmı da isteğe bağlıdır. Beş vakit namaz, Cuma namazı, bayram namazı, cenaze namazı, teravih namazı, gece namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, hacet namazı… gibi pek çok çeşidi olan namaz ibadeti benimsenerek yapıldığı takdirde kişinin manen yükselmesi ve hem kendisine ve hem çevresine hem de tüm insanlığa yararlı insan olması mümkün hale gelir.

Advertisement

Namazın Şartları ve Rükunları:

a) Namazın Farz Olmasının Şartları:

1. Müslüman olmak

2. Büluğ çağına girmek

Advertisement

3. Akıllı olmak

Namazın Farzları:

Namaz Öncesi Farzlar (Şartlar):

a) HadestenTemizlenmek (Beden Temizliği-Gusül veya Namaz Abdesti Almak)

b) Necaseten Temizlik(Elbise Temizliği, Mekan Temizliği)

c) Avret Yerini Örtmek (Bakılması haram yerleri örtmek)

Advertisement

d) Kıbleye Yönelmek

e) Vakit

f) Niyet

Namaz Eda Edilirken Farzlar (Rükunlar)

a) İftitah (Başlama) Tekbiri

b) Kıyam (Ayakta durmak)

c) Kıraat (Kuran okumak)

d) Rüku (Baş ve sırtın düz tutularak eğilme)

e) Sücud (Secdeler)

f) Son Oturuş(et-Tehiyyat okuma zamanı)

g) Ta’dili Erkan (Hanefi’lerde Vaciptir) (Rükuda, Rükudan Doğrulmada, Secdede, İki Secde Arasındaki Oturuşta azaların bir teşbih miktarı kadar Beklemesi, sükunet bulmasıdır)

Advertisement

h) Namazdan Kendi Fiili İle Çıkmak (Selam vermek Hanefilerde Vaciptir)

Namazın Vacipleri

a) Namaza başlarken “Allahü Ekber” demek

b) Fatiha süresini okumak

c) Namazlarda farz olan kıraatin ilk iki rekata tahsis edilmesi (Vitir ve nafile namazların her rek’atınrda zammı süre okumak)

d) İlk iki rekattan her birinde Fatihayı bir kere okuyup tekrar etmemek

e) Fatihayı zammı süreden önce okumak

f) Fatihadan sonra süre okumak (Dört rek’atlı farz namazların 3. ve 4. Rekatlarında okunmaz)

g) Tek başına sabah, akşam, yatsı namazlarını kılan için açıktan veya gizli okumak serbesttir. Fakat öğle, ikindi ve gündüz nafile namazları gizli okunur. Gece kılınan nafile namazlarda serbesttir.

h) Cemaatla kılınan namazlarda sabah, cuma, bayram teravih ve vitir namazlarının her rekatında; akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rek’atınlarında açık olarak; öğle ve ikindi namazlarının bütün rek’atlarıyla akşam namazının 3. ve Yatsı namazının 3. ve 4. Rek’atlarında gizli okumak vaciptir.

i) Vitir namazında kunut duası ve kunut tekbiri almak (Hanef iye göre)

Advertisement

j) Kazaya kalan namaz gündüz cemaatle kılnacaksa açıktan okunan namaz ise açıktan; gizli okunacak bir namaz ise gizli okunur. Gündüz tek başına kılacaksa gizli okumak vaciptir.

k) İki bayram namazının üçer tane ilave tekbirleri vaciptir. Bu namazlarda 1. Rekatların rüku ve secde tekbirleri sünnet. 2. rekatın rüku tekbiri ise vaciptir.

I) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak

m) 3 veya 4 rek’atlı namazların 1. Oturuşu vaciptir.

n) Her oturuşta tahiyyatı okumak

p) İlk oturuşta tahiyyatı okuduktan sonra hiç ara vermeden 3. Rekata kalkmak vacip olup, bir rükün (3Tespih miktarı veya Allahümme Salli ala Muhammed deme zamanı) ara vermek sehiv secdesini gerektirir.

r) Namazın farzlarında tertibe riayet etmek vaciptir. Sırayı gözetmek kıraat ile rüku arasında ve her rekatta tekrarlanan hareketlerde söz konusudur. Örneğin; bir kimse 1. rekatın bir secdesini terk etse, son oturuştan veya selam verdikten sonra konuşmaksızın bu secdeyi kaza eder. Sonra teşehhüd ile oturuşu iade eder ve 1. Selamdan sonra sehiv secdesi yapar, sonrada teşehhüde oturur ve selam vererek namazı bitirir.

s) Vaciplerden her birini yerinde yapıp geri bırakmamak.

(Örneğin; kırattan sonra bir süre dalıp, daha sonra rükuya varılması gibi)

t) Namaz içinde okunan secde ayetinden dolayı tilavet secdesi yapmak. (O anda tilavet secdesi yapılır ve ayağa kalkılır ve namaza kalındığı yerden devam edilir.)

u) Rükunlarda itminan yani azaların sükun bulması(Rükudan kalktıktan sonra ve iki secde arasında oturma esnasında)

Advertisement

ü) Namazların sonunda selam vermek.

v) Namazda yanılarak terk edilen vaciplerden dolayı SEHİV SECDESİ gerekir.


Leave A Reply