Namık Kemal Kimdir? Vatan Şairimizin Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

0

Vatan şairimiz olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün de eserlerinden etkilendiği Namık kemal’in hayatı ve eserleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Namık Kemal Hayatı

NAMIK KEMAL (1840 – 1888)

Advertisement

1840 yılında Tekirdağ’da doğmuştur. Anne tarafından dedesi olan Abdüllâtif Paşa’nın yanında büyümüş, onun resmî görevleri nedeniyle Sofya, Afyon, Kars gibi şehirlerde bulunmuştur.

Namık Kemal, genç yaşta klasik Türk edebiyatı yolunda şiirler yazmaya başlamıştır. Bu dönemde Leskofçalı Gâlip ve Yenişehirli Avnî’nin etkisindedir. Şinasî’yle tanıştıktan sonra batı edebiyatına yönelmiştir. 1867 yılında yurt dışına gitmiş, orada Ziya Paşa’yla birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmışlardır. Batı ülkelerinde altı yıl kaldıktan sonra 1873’te yurda tekrar dönmüştür. Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan makaleleriyle batı dünyasına ve batı düşüncesine doğru Türk gençlerine bir ufuk açmıştır. Bu yönüyle bir düşünce ve sanat öncüsüdür.

Namık Kemal

Vatan yahut Silistre” adlı piyesinin sahnelenmesinden sonra çıkan karışıklıklar üzerine 1873 yılında Magosa’ya sürgün edilmiştir. Sırasıyla Midilli, Rodos, Sakız adalarında mutasarrıflık (bugünkü kaymakamlık) görevlerinde bulunmuş, 1888 yılında da vefat etmiştir.

Advertisement

Namık Kemal’in dilindeki özgürlük, vatan, hak, hukuk gibi birtakım kavramlar o günün Türkiye’si için çok yenidir. Namık Kemal, edebiyatı bu tür düşüncelerini anlatmak için bir araç olarak kabul etmiştir. Bu nedenle Namık Kemal, bir edebiyatçıdan çok bir düşünce ve kavga adamıdır.

Yaşadığı dönemde olduğu kadar, ölümünden sonra da düşünce ve sanat adamlarımız üzerinde etkisi olan, ender aydınlarımızdan biridir.

Şiir ve düz yazı biçiminde olmak üzere kısa ömrüne oldukça çok eser sığdırmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır:

Şiirleri: Sağlığında şiirlerini bir araya getirmemiştir. Şiirleri, Rıza Nur ve Sadettin Nüzhet Ergun tarafından Namık Kemal’in Hayatı ve Şiirleri adıyla yayımlanmıştır.

Tiyatroları: Vatan Yahut Silistre, Gülnihâl, Âkif Bey, Celâleddin Harzemşah, Kara Belâ.

Romanları: İntibah, Cezmi.

Advertisement

Tenkitleri: Tahrib-i Harâbat, Tâkip, Celâleddin Harzemşah Mukaddimesi, Renan Müdafaanâmesi.

Tarihleri: Evrak-ı Perişan, Kanije, Osmanlı Tarihi.


Leave A Reply