Nasıl Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Nasıl ne anlama gelir? Nasıl kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz
“Nasıl sevebilirse üç gönül bir tek gülü / Sen de güzelliğine kul edersin üç gönlü” – F. N. Çamlıbel
2. Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz
“Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?” – O. S. Orhon
3. İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz
“Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?” “Okula nasıl gitmez!”
4. Ne kadar çok
“Seni nasıl seviyorum.”
5. Elbette, kesinlikle
“Bak nasıl sınıfını geçecek!”
6. “Ben sana dememiş miydim, gördün mü?” anlamlarında kullanılan bir söz
“Nasıl, kitap kiminmiş?”
7. “Ne dediniz?” veya “iyi mi, beğendiniz mi?” anlamlarında kullanılan bir söz
“Nasıl, bir daha söyler misiniz?”
8. Ne gibi, ne türlü
iki cümle arasındaki anlam ilişkisini “olduğu gibi” anlamıyla bağlayan bir söz
“Acele etmez, ağırdan alır, nasıl ki bu akşam da ağırdan alıyor.” – M. Ş. Esendal
her nasılsa
“Yine, nasıl olmuşsa, ayakta dikilecek yer yokken, yanımdaki koltuk boş.” – A. Ağaoğlu
her durumda, er geç
“Nasıl olsa daha bir gün Bodrum’da kalacağımız anlaşılıyor.” – A. Erhat
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek için sorulan nezaket sorusu


Leave A Reply