Nasr Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nasr Suresi nedir? Nasr Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Nasr suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Nasr Suresi

Nasr Suresi Hakkında Bilgi

Nasr Suresi; Kuran-ı Kerim’in 110. sûresidir. 3 ayetten oluşur. Medine’ de inmiştir. Arapça nasr sözcüğü “yardım” anlamını taşır. Sûre “Allah’ın yardımı erişince” sözleriyle başladığından bu adla bilinir. Kuran’ın en kısa surelerinden biri olduğu için namazlarda çok okunur. Sûre şöyledir: “Allah’ın yardımı erişince ve Mekke’nin fethi gelip de, İnsanları Allah’ın dinine dalga dalga girerken gördüğün zaman, Rabbini hamd ile teşbih et. Ondan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri her zaman kabul edendir.”

Nasr Suresi, mushaftaki sıralamaya göre yüz onuncu sıradadır. İniş sırasına göre ise yüz on dördüncü sırada yer almıştır. Medine devrinde Tevbe suresinden sonra nazil olduğu kabul edilmektedir. Tam sure olarak inen en son sure olma özelliğini de taşır.

Nasr Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

  • Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde ,
  • Ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde ,
  • Rabbini hamd ile tesbih et, O’ndan bağışlanma dile, çünkü O, tevbeleri (kabul) edendir.
Arapçası

Bismillahirrahmânirrahîm.

Advertisement
  • 1- İzâ câe nasrullahi velfeth
  • 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
  • 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Faziletleri

Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden birisi olan Nasr suresinde çok mühim bilgiler yer almaktadır. Allah’ın (C.C) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e nasip ettiği zaferlerden bu surede söz edilmektedir. Nasr suresi faziletleri ile ilgili hadis kaynaklarında da çeşit bilgiler yer almaktadır. Farz namazları kılarken de sıkça okunan Nasr Suresi faziletleri şöyle;

Bazı hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, “İzâ câe nasrullah sûresini okuyan kimseye Mekke’nin fethedildiği gün Muhammed’le birlikte bulunan gazilerin sevabı verilir” meâlindeki hadisin (Zemahşerî, IV, 295; Beyzâvî, IV, 460) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 729).

Nasr sûresinin fazileti hakkında Enes b. Mâlik’ten rivayet edilen ve diğer bazı sûreleri de kapsayan hadiste “İzâ câe nasrullah” sûresinin Kur’an’ın dörtte birine denk olduğu ifade edilmiştir (Müsned, III, 146-147, 221; Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 7)

Hz. Âişe’den gelen rivayetlerde Resûlullah’ın Nasr sûresinin nüzûlünden sonra namaz sırasında ve diğer zamanlarında Allah’ı tesbih edip O’na hamdettiği ve istiğfarda bulunduğu belirtilmektedir (Buhârî, “Tefsîr”, 110/1-2; Müslim, “Ṣalât”, 218-220).


Leave A Reply