NATO’nun Kuruluşu

0
Advertisement

NATO ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? NATO’nun kuruluş süreci, nedenleri ve katılan ülkeler hakkında kısaca bilgi.

NATO’nun Kuruluşu

Sovyetlerin Orta Doğu ve Avrupa’da girişmiş oldukları yayılma faaliyetlerine karşı, Batı Bloku’nun ilk tedbiri Marshall Planı ve Truman Doktrini‘ydi. Berlin Buhranı, Çekoslovak Darbesi, Sovyetlerin yayılma niyetini gösteren gelişmelerdi. Batı Avrupa Birliği oluşturuldu ancak Amerika’nın askeri ve mali desteği olmadan güçlü olunamayacağını biliniyordu.

Amerika, Sovyetlere karşı “Durdurma Politikası” takip etmeye karar verdi.

4 Nisan 1949’da Washington’da İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, İtalya, İzlanda, Danimarka, Norveç ve Portekiz’in katılımı ile NATO örgütünü kurdu. Paktın amacı, üyeler arasında yalnız askeri değil, ekonomik iş birliğini de sağlamaktı.

Antlaşmanın başında, bu ülkelerin, milletlerin, demokrasi ilkeleri ile kişi hürriyetleri ve hukuk üstünlüğüne dayanan hürriyetlerini ve ortak savunmaları ile barış ve güvenliklerini korumak için birleşmiş oldukları belirtiliyordu. İçlerinden birine yapılmış bir saldırı hepsine yapılmış sayılacaktı.

Advertisement

***NATO, Sovyetlerin Avrupa’daki yayılmasını durdurdu.

Türkiye ve Yunanistan’ın 1952’de, Batı Almanya’nın 1955’de ve İspanya’nın 1982’de, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın 1999 yılında katılması ile üye sayısı on dokuza yükseldi.

***ABD liderliğinde oluşturulan Batı güvenlik sistemi, Batı Bloku’nu da ortaya çıkardı.


Leave A Reply