Navarin Deniz Savaşı Hakkında Bilgi

0

Navarin Deniz Savaşı hangi ülkeler arasında, neden ve nasıl gerçekleşmiştir? Navarin Savaşı tarihi ve sonuçları hakkında bilgi.

navarin-savasiNavarin Savaşı; Osmanlı-Mısır donanmaları ile İngiliz-Fransız-Rus donanmaları arasında, Yunanistan’ın Peloponnesos Yarımadasının batı kıyısında bulunan Navarin koyunda yapılan deniz savaşıdır (20 Ekim 1827).

Yunanistan’in Mora Yarımadasında başlayan Yunan bağımsızlık hareketini Osmanlı Devleti bastıramayınca Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘dan yardım istendi. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasında 54 gemi, 16 bin askerle 150 sahra topu taşıyan 400 ticaret gemisi Temmuz 1824’te İskenderiye’den hareket etti. Rodos’ta bulunan Osmanlı gemileriyle birleşti ve kışı Girit’te geçirdi. İlkbaharda Mora’ya çıkartma yapan İbrahim Paşa, ayaklanmayı kısa sürede bastırdı (1827). Ancak Avrupa devletlerinin işe karışması üzerine ayaklanma yeniden alevlendi. Mora ve Girit valiliklerinin de Mehmet Ali Paşa’ya verileceğini ve Doğu Akdeniz’de istenmeyen bir gücün yerleşmesini kendi çıkarları açısından hoş karşılanmayan İngiltere, Fransa ve Rusya, kendi aralarında 6 Temmuz 1827’de Londra Antlaşması’nı imzaladılar.

Osmanlı Devleti bu antlaşmayı kabul etmeyince üç devletin gemilerinden oluşan birleşik donanma, Osmanlı ve Mısır donanmalarının demirlediği Navarin Limanı’nı kuşattılar. Limanda sıkışan Osmanlı ve Mısır donanmaları ağır bir yenilgiye uğratıldı. Navarin faciası Yunanistan’ın elden çıkmasını hazırlayan olayların başlangıcını oluşturdu.


Leave A Reply