Nazar Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Nazar ne anlama gelir? Nazar kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz
2. Bakış, bakma, göz atma
“İlk nazarda mağrur, azametli tesirini veriyor.” – S. M. Alus
göz değmek
“Nazara gelmemek için kendi kendine okuyup üflüyor, nerede tahta görürse tak tak vuruyor.” – H. Taner
göz değmek
“Oğluna nazar değecek diye ödü patlar, kaplumbağanın yumurtasına yaptığı gibi bir an bile gözünü ayırmak istemezdi ondan.” – E. Şafak
gözü değmek
ona öyle imiş gibi, o gözle bakmak
“Ona düşman nazarıyla bakıyor.”
1. Nazar değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
2. sıfat Eşi benzeri olmayan, tek
Bir kimsenin herhangi bir konuya duyduğu yoğun ilgi
İlgi, dikkat
Görüş, görüş açısı
“Fakat son zamanlarda zuhur eden sembolist yahut dekadan edebiyatlar terbiye noktainazarından muzır amillerdendir.” – Z. Gökalp
1.Saymama, dikkate almama
2. Vazgeçme

Advertisement

Leave A Reply