Nazi’at Suresi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nazi’at Suresi nedir? Nazi’at Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Nazi’at suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Nazi'at Suresi

Nazi’at Suresi Hakkında Bilgi

Nazi’at Suresi; Kuran-ı Kerim’in 79. sûresidir, 46 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça naziat sözcüğü çok çeşitli anlamlarda kullanılmakla birlikte, bu sûrede “bir şeyi yerinden çekip koparan” anlamında kullanılmıştır. İlk ayette bu sözcük geçtiğinden sûre bu adla bilinir. Kimi Kuran yorumcularına göre bu sözcükle meleklerden söz edilir. Sûrede ölümden sonra dirileceklerine kuşkuyla bakanlara dünya yaşamının çeşitli kesitlerinden örnekler gösteriler, inanmayanların cehennemde nasıl cezalar görecekleri anlatılır.

Nazi’at Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

Andolsun şiddetle çekip çıkaranlara,

Advertisement

Usulcacık çekenlere,

Yüzüp yüzüp gidenlere,

Yarışıp geçenlere,

Derken bir iş çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var).

Advertisement

O gün deprem sarsar,

Onu ikinci bir sarsıntı izler.

Yürekler vardır, o gün kaygıdan hoplar.

Gözler kalkmaz saygıdan.

Advertisement

Diyorlar ki: “Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?

“Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?”

“Öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür.” dediler.

Fakat o bir tek haykırıştır.

Advertisement

Bir de bakarsın hepsi meydandadır.

Musa’nın haberi sana geldi mi?

Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva’da seslenmişti:

Tuva: Ya bir vâdinin özel ismi veya “Gecenin ilerleyen vakti” manâsınadır.

“Haydi, demişti, git Firavun’a, çünkü o çok azdı.”

Advertisement

De ki: İster misin arınasın?

Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın.

Musa Firavun’a o büyük mucizeyi gösterdi.

Fakat Firavun yalanladı, karşı geldi.

Advertisement

Sonra koşarak dönüp gitti.

Derken adamlarını topladı da bağırdı:

“Ben sizin en yüce Rabbinizim” dedi.

Allah da onu tuttu, dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi.

Advertisement

Kuşkusuz bunda, saygı duyacaklar için bir ibret vardır.

Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.

Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.

Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.

Advertisement

Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.

Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.

Dağlarını oturttu.

Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için .

Advertisement

Fakat o her şeyi bastıran büyük felaket geldiği vakit,

O, insanın neyin peşinde koştuğunu anladığı gün,

Gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit,

Artık her kim azgınlık etmiş,

Advertisement

Ve dünya hayatını tercih etmişse,

Kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir.

Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,

Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir.

Advertisement

Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.

Sen nerde, onu anlatmak nerde?!

Onun son ilmi Rabbine aittir.

Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın.

Advertisement

Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?