Nazım Nedir

0

Nazım nedir? Nazım kelime anlamı ve nazım edebiyattaki anlamı. Nazım ile ortaya çıkartılmış eserlerin ortak özellikleri hakkında ve nazım hakkında bilgi.

Kelime anlamı olarak nazım dizme, düzenleme, sıralama anlamına gelmektedir. Edebiyattaki anlamı ise iki anlatım yolundan biri: Duyguları, istekleri, uyum (ahenk) ve ritm sağlayan herhangi bir ölçüye göre sıralanmış sözlerle anlatma, gerekli ses benzeşmeleri katarak etkiyi çoğaltma yolu.

Advertisement

Düz yazımda değişmez ve vazgeçilmez ilke, mantık planına uygun düşen dil ve dilbilgisi kurallarını kullanmakken nazımda amaç en uyumlu, en etkili, en olgun ses yapısını bulmak olduğu için buna engel olan durumlarda dil kurallarının bozulmasına her zaman göz yumulur.

Nazma ahenk ve ritm kazandıran öğelere, yollara başvurma zorunluğu, anlamı, anlaşılmayı ikinci plana atabilir. Ses ve sözün birlikte çağrışım ve duygu kolaylıkları sağlayan yinelemelerle kullanımı nazıma bir de müzik etkisi katar. Bu yüzden en eski manzumeler hep ezgiyle birlikte doğmuştur, müzik eşliğinde okunur.

Yunanca lirik sözcüğü, lyra denilen çalgıyla seslendirilmiş şiirleri belirtir. Nazımda daha çok duyguların işlenmesi, onun amacına uygun bir tutumsa da nazımda düşünce yoktur anlamına gelmez. Öncelikle duygusal bir coşku yaratmayı amaç edinen nazım; düşüncelerin de en kolay iletilen, genellikle çoğunlukça hemen anlaşılabilen bölümünü yeğler. Akılda kalıcı, ezberlemeyi kolaylaştıran, unutmayı zorlaştıran çağrışım ilkelerine dayanır. Nazmın en küçük birim dize (mısra), bu bakımdan bir anlam birliği değil bir ses ve uyum bütünlüğüdür. Hiçbir ölçüye uymaz görünse de yaratıcısının bulduğu ve vazgeçemediği özgün bir yapıdadır. Bir dizeden fazla satır kümelenişlerine bent (bend) denir.

Advertisement


Leave A Reply