Nazizm Nedir?

0
Advertisement

Nazizm nedir ne anlama gelir? Dünyayı büyük bir dünya savaşına sürükleyen ve günümüzde dünyanın her yerinde yasak olan bir anlayış olan Nazizm hakkında bilgiler.

Nazi BayrağıAlman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi’nin inançlarına ve siyaset alanındaki uygulamalarına «nazizm» denir. «Nazi» kelimesi de bu partinin Almanca adı olan «Nazional Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei» kelimelerinin ilk iki hecesidir. İkinci Dünya Savaşı sonunda, Almanya’nın yenilmesi üzerine Nazi Partisi ortadan kalktı, Müttefiklerin kurduğu uluslararası bir mahkeme, Nazi liderlerinden birçoğunu savaş suçlusu olarak idama mahkum etti.

Nazi Partisi’nin amaçlarından biri Alman askeri kuvvetini elden geldiği kadar artırmak, yabancı ülkeleri boyunduruk altına almaktı. Bu parti aynı zamanda, totaliter bir hükümetin iş başında bulunmasını doğru buluyor, her çeşit muhalefeti gaddar bir şekilde eziyordu. Ayrıca, Naziler, aşırı bir milliyetçilik güdüyorlar, «Aryan» dedikleri Kuzey Avrupa ırkının öteki ırklardan üstün olduğunu ileri sürüyorlardı. 1919’da Hitler’in kurduğu Nazi Partisi, Versailles Antlaşması kararlarının yürürlükten kaldırılmasını, Musevilere belli birtakım hakların tanınmamasını ve bu ırkın hürriyetlerinin kısıtlanmasını, Marks’çı sosyalizmin ortadan kaldırılmasını istiyordu. Almanlar’ın birçoğu, Nazi Partisi’nin siyasetini beğeniyordu.

1932 seçimlerinde, Naziler Reichtag’da (Alman Millet Meclisi’nde) 196 milletvekilliği kazandılar. Çoğunluğu elde edememişlerse de Hitler, çoğunluk liderleri arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak 1933 yılı ocak ayında başbakan oldu. Martta yapılan yeni seçimlerde de Naziler çoğunluk sağlayamadılar; yalnız, inançları bakımından, kendilerine çok yakın olan Milliyetçilerle işbirliği yaparak, hükümeti ele geçirdiler.

23 mart 1933’te kabul edilen bir kanunla, Alman hükümeti diktatörlük şeklini aldı. 1934 haziranında yapılan kanlı bastırma hareketleri sonunda, Hitler’in siyasetini doğru bulmayanların hemen hemen hepsi öldürüldü. Bu tarihten İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar, Naziler, Almanya’da her şeyi kendi kontrolleri altında tuttular. Hükümeti, sanayii, ticareti, eğitimi, dini istedikleri gibi yönettiler. İkinci Dünya Savaşı, Müttefikler’in zaferi ile sona erince, Naziler’in işlediği çeşitli cinayetler ortaya çıkarıldı, parti de bir daha açılmamak üzere kapatıldı.

Advertisement

Leave A Reply