Ne Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Ne ne anlama gelir? Ne kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu
1. Hangi şey
2. Her şey
“Ne görse ister. Kimin nesi varsa. Ne isterse yapar.”
3. Birçok şey
“Neler söylüyor? İnsan aklı neler keşfediyor?”
4. Hangi
“Güzel heykel, ne yandan bakarsan, ne yana çevirirsen gene güzeldir.” – B. R. Eyuboğlu
5. Nasıl
“Bu ne kıyafet?”
6. Neden
“Efendi, sen de ne üstüme abanıyorsun?” – B. Felek
7. Şaşma veya abartı bildiren bir söz
“Ne sıcak, ne sıcak! Ne güzel çiçekler! Ne kaba adam!”
8. “Sana ne, bana ne” gibi sorularda “ne ilgisi var” anlamına gelen bir söz
“Zahmeti ben çekeceğim, sana ne?”
9. Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem
“Ne, yıkıldı ha!”
Neon elementinin simgesi
üzülmeye gerek yok
1. herhangi bir bilgi var mı?
2. ne var ne yok
3. “senin hiçbir şeyden haberin yok” anlamında kullanılan bir söz
“O, başkalarıyla geziyormuş, ne haber?”
1. “ne büyük özveri isterse istesin” anlamında kullanılan bir söz
2. “her türlü sıkıntı ve tehlikeyi göze alarak” anlamında kullanılan bir söz
“Emin olduğu tek şey, gerçekten ne pahasına olursa olsun, artık bir daha geri dönmeyeceğiydi.” – M. Mungan
her ne durumda olursa olsun bir çözüm yolu bularak
“Seni ne yapıp yapıp memleketine göndereceğim.” – F. R. Atay
ne çeşit, ne türlü
“Deve kuşunun boyunu bosunu, biçimini, ne mene bir hayvan olduğunu bilirsiniz.” – N. Hikmet
ne kadar
“Fakat şaşkınlığı ne denli büyük olursa olsun, oranın güzelliği daha büyüktü.” – Halikarnas Balıkçısı
1. ne zararı var?
“Dar bir gün gelmiş, birinden üç beş kuruş almışım, bundan ne çıkar?” – M. Ş. Esendal
2. bir sonuç vermez
3. nasıl bir yarar umulur?
ne çeşit, ne türlü
aralarında aykırılık bulunan cümleleri bağlamaya yarayan bir söz, ama, fakat, lakin, gelgelelim
“Ne var ki bunları şimdiye kadar kimseye anlatmadığım için uygun ifadeyi bulmakta zorlanıyorum.” – İ. O. Anar
“Ne iyi, diyecek bir şey yok” anlamlarında kullanılan bir söz
“Pamuk tutarsa ne âlâ! Ama bu yıl bir de çeltiği deneyelim, demişler.” – B. R. Eyuboğlu
1. “Bu işle ilgilenmem, buna karışmam” anlamlarında kullanılan bir söz, neme gerek
“Sen gel benim canımı al, sonra da cennete ilet / Sen onu cinlere vadet, cansız neme lazım cennet?” – B. R. Eyuboğlu

2. Doğrusunu isterseniz, doğruyu söylemek gerekirse, neme gerek
“Neme lazım, kurnazlığın antikasını o icat etti doğrusu.” – N. Hikmet

 


Leave A Reply