Nebe Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nebe Suresi nedir? Nebe Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Nebe suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Nebe Suresi

Nebe Suresi Hakkında Bilgi

Nebe Suresi; Kuran-ı Kerim’in 78. sûresidir. 40 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça nebe sözcüğü “haber” anlamım taşır. Sûrenin ikinci ayetinde: “Anlaşmazlığa düştükleri büyük bir haber soruyorlar” dendiği için sûre bu adla bilinir. Sûreye Amma adı da verilir. Sözü edilen büyük haber, sûrenin inmesinden az önce Mekkeli müşriklerin tartıştıkları kıyamet günü ve yeniden diriliş haberidir. Sûrenin öteki ayetleri, inanmayanları cehennemde acıklı bir azabın beklediği, inananların ise cennetle ödüllendirileceği belirtilir.

Surede dikkat çekici ifadeler de bulunur. Örneğin yeryüzü bir beşik, dağlar ise birer kazıktır. Gök katları 7 adettir.

Sonraki ayetlerde sur’un üflenmesi ile meydana gelecek sahnelere yer verilir. Cehennemliklerin azap şekilleri ve cennetliklerin zevkleri. Cehennemliklere susuzlukları için kaynar su ve irin sunulur, cennettekilere ise göğüsleri yeni çıkmış kızlar.

Nebe Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

Advertisement
 • Birbirlerine neyi soruyorlar?
 • O büyük haberden mi?
 • (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.
 • Hayır! Anlayacaklar!
 • Yine hayır! Onlar anlayacaklar!
 • Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?
 • Dağları da birer kazık .
 • Sizi çifter çifter yarattık.
 • Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
 • Geceyi bir örtü yaptık.
 • Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
 • Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
 • (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
 • Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
 • Size tohumlar, bitkiler,yetiştirmek için
 • Ve ağaçları(birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.
 • Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
 • Sûr’a üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz.
 • Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
 • Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
 • Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.
 • Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).
 • (Azgınlar) orada çağlar boyu kalacaklar ,
 • Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar,
 • Kaynar su ve irin (tadarlar).
 • Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.
 • Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.
 • Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
 • Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
 • Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
 • Şüphesiz takvâ sahipleri için de başarı ödülü vardır.
 • Bahçeler,bağlar,
 • Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,
 • Ve içki dolu kâse(ler) .
 • Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
 • Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.
 • O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O’na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
 • Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân’ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
 • İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
 • Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: “Keşke toprak olsaydım!” diyecektir.


Leave A Reply