Neden Rüya Görürüz?

0

İnsanlar neden ve nasıl rüya görür? Rüya görmenin sebepleri nelerdir? Rüya görmek ve neden rüya görürüz sorusunun cevapları

Neden Rüya Görürüz?

Neden Rüya Görürüz?

İnsanların yaratıldıkları günden bu yana gördükleri rüyaların belirli sebepleri, nedenleri bulunmaktadır. Görülen rüyalar sebeplerine / nedenlerine göre başlıca aşağıda yer alan çeşitlere ayrılır:

Dış Etkilerle Görülen Rüyalar:

Bu gibi rüyaların sebebi oldukça basittir. Asla özel bir yoruma ihtiyaç göstermez. Bir zil sesi, sokaktaki bir gürültü, duyulan bir koku, bir ıslaklık gibi sebepler çeşitli rüyaların görülmesine yol açar. Psikanalistler bu alanda çeşitli denemeler yapmışlardır. Örneğin uyurken kolonya koklatılan bir adam kendini Kahire’de bir dükkanda alışveriş ederken görmüş; ensesine hafif bir çimdik atılan bir kimse rüyada, eskiden kendisine pansuman yapan doktoru görmüştür. Birinin alnına bir damla su damlatılmış, biraz sonra uyanan adam rüyasında İtalya’da temiz havayı içine çekerek dolaştığını, şarap içtiğini söylemiştir.

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud kendisinin de bu türe giren bir rüyasını anlatır: Bir gece rüyada Papa’yı ölmüş görüyor. Uyanınca, uzun boylu düşünüyor, buna bir sebep bulamıyor. Kahvaltıda karısı: «Sabahın erken saatinde bütün kilise ve manastırların çanları bir gürültü kopardı ki, sorma» deyince Freud, şiddetli çan seslerinin bu rüyaya sebep olduğunu anlamıştır.

Organlarımızdaki bazı bozukluklar, aksaklıklar da rüya görmemize sebep olur. Hele iç organlar rüyalara büyük etkiler yapar.

Telafi Rüyaları:

Bu türe giren rüyalar gerçekleşememiş isteklerimizi yerine getiren rüyalardır. Bunların en basit şekli kendi organizmamızın etkisiyle görülenlerdir. Acıkan bir kimse rüyasında yemek yediğini, susayan su içtiğini görebilir. Cinsi istek de aynı şekilde rüyalara yol açar.

Bu rüyalar genel olarak görene zevk verirler. Ancak, rüyanın telafi edeceği istek şahsın tamamen bilinçaltına ittiği, asla kabul etmek istemediği bir şeyse, zevk vermez. Telafi rüyaları, gizli olsun, açık olsun, çeşitli istekleri hiç olmazsa rüyada yerine getirmekle uykumuzu, sağlığımızı korur. Rüyalarımızın çoğu, bu telafi esasına dayanır ve insanlar bu sebeple bu tarz rüyaları görmeyi sevmişlerdir…

Korkulu Rüyalar:

Telafi rüyalarının bir kısmı doğrudan doğruya korkulu rüyalar arasında yer alır. Çok şiddetli baskı altında kalmış istekler için telafi rüyası görülmesi daima insanı ya korkutur, ya üzer. Bütün gün devamlı bir baskı altında kalmış öyle isteklerimiz vardır ki bilincin sansürü yüzünden bunların varlığına bile ihtimal vermeyiz. Ancak, uyku sırasında bu sansür zayıflayınca ya da büsbütün ortadan kalkınca yasak edilen istekler kendini gösterir. Bu rüyalar genel olarak, baskı altında kalmış asıl istek gerçekleşmeden önce uyanırız.

Bundan başka ceza endişesi de korkulu rüyalar görülmesine yol açar. İnsanda cezaya uğramak endişesi çok kuvvetlidir. Günlük hayatınızda yaşadığımız çeşitli olayların bazısı bizde bir suçluluk, sorumluluk duygusu uyandırır. Bunları bilinçli olarak düşünmeyiz. Böylece, bilinçaltına itilen bu gibi suçluluk duyguları rüyada kendilerini gösterir. Ceza endişesinin sebep olduğu rüyalar da korkulu rüyalar arasında yer alır.

Korkulu rüyalarda çocukken korkulan şeylerin zaman zaman kendini göstermesinin de etkisi vardır. İnsan küçükken korktuğu şeyleri bazen rüyada görebilir.

Kaybetme Endişesinden Doğan Rüyalar:

Çocuklar da, büyükler de bu çeşit rüyaları sık sık görürler. Bu rüyalar çok sevilen bir kimsenin (anne, baba, çocuk gibi), ya da çok değer verilen bir şeyin (makam, eşya gibi) kaybedilmesi endişesinden doğar. İnsan rüyada çocuğunu, annesini, babasını ölmüş görür.

Öte yandan, telâfi rüyalarında da bir kimse ölmüş görülebilir. O zaman rüyayı görenin, o kimseden hoşlanmadığı, ondan kurtulmak istediği anlamı çıkabilir.


Leave A Reply