Nef’i Ömer Kimdir?

0

Nef’i Ömer Kimdir? Nef’i Ömer hayatı, biyografisi,şiirleri, eserleri hakkında bilgi.

Nef'i ÖmerNef’i Ömer; divan şairidir (Erzurum/ Hasankale 1572 ? – İstanbul 1635).

Advertisement

Medrese öğreniminden geçtiği Arapça ve Farsçayı benimsediği bellidir (bu yoldaki aşırılığı bir de Farsça divan hazırlamasından anlaşılabilir). I. Ahmet’in tahta çıktığı günlerde İstanbul’a geldi (1603), memurluklar yaptı, IV. Murat döneminde padişah tarafından korunup kollandığı için saraya yaklaşma fırsatını bulduysa da siyaset rüzgârları arasında, kendisini çok sevip değerlendiren padişah tarafından iyice yerdiği Bayram Paşa’nın buyruğuna teslim edildi; boğdurularak öldürüldü. Silhâm-ı Kazâ: Yazgı Okları adı bir yergiler derlemesi olan Nefi; divan edebiyatımızın en büyük övgü ve yergi şairlerinden sayılır. Türkçe divanındaki 59 kaside, onun bu yoldaki üstün başarısını kanıtlar. I. Ahmet, II. Osman ve IV. Murat‘a, ayrıca devlet büyüklerine yazılmış bu kasidelerde sağlam bir şiir tekniği, taşkın, tok ve gür bir ahenk görülür; aşın abartmaları bile, samimiyet ve heyecanı arasında yadırgatıcı, batıcı yanlarından sıyrılır, insana doğal gelir. Kasidelerindeki gösteriş ve görkemde savaşlar, ayaklanmalar ve eğlencelerle dolu IV. Murat döneminin (1623-1640) yankıları duyurulur. Sihâm-ı Kazâ’dakı hicivlerde, zaman zaman ağır hakaret ve sövmelere kalkışmasını karakterindeki ataklığa, bazen de sataşmalara daha sert karşılık vermek zorunda kalışına yormak gerekir. Türkçe Divan’ı iki kez basıldı (1836-1853).


Leave A Reply