Nefis Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Nefis ne anlama gelir? Nefis kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Nefis Nedir? – Sözlük Anlamı

1. isim Öz varlık, kişilik
2. İnsanın yeme içme vb. gereksinimlerinin bütünü
Pek hoş, çok güzel
bedenin isteklerine uymak, günah işlemek
bir şey yapmayı kendisi için ağır, onur kırıcı bulmak
beden isteklerinden herhangi birini üstünkörü gidermek, nefsini yatıştırmak
Kişinin öz saygısı, kişiliği, yüceliği, onuru, izzetinefis
İnsanın isteklerini, hırslarını ve yaptıklarını gözden geçirmesi, doğru veya yanlışlarını vicdanının süzgecinden geçirip bir değerlendirme yapması
İnsanın, kendi nefsinin isteklerini önleme çabası
Korunma, kendini, öz benliğini koruma, nefsi müdafaa
1. Bencil
2. Dünya nimetlerine, bedensel hazlara düşkün
Nefis zorlaması
1. Öz saygı
2. Kişinin kendine verdiği değer
1. onuruna dokunmak
2. gücüne gitmek
onursuz kalmayı kabul edememek, düşkünlüğü veya zavallılığı reddetmek
Yaşamaya yetecek kadar olan rızık
Advertisement

Leave A Reply