Nemf Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Nemf ne anlama gelir? Nemf kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı,hayvan bilimindeki anlamı ve hakkında kısaca bilgi.

Böceklerin kurtçuk durumdan yetişkin duruma geçerken aldıkları özel biçim
Böceklerin kurtçuk halinden yetişkin hale geçerken aldıkları özel şekle «nemf» denir. Nemf şekli, daha çok çekirge, cırcırböceğl gibi, dereceli olarak başkalaşıma uğrayan böceklerde görülür.

Advertisement

Nemf durumuna giren böcekler, tam bir başkalaşım geçiren böcekler gibi dört ayrı aşamadan geçmezler. Nemf halindeki böcekler, aşağı yukarı şekil bakımından ana-babalarını andırırlar. Ancak, vücutları, ağızları, bacakları ana-babanınkilerden daha küçüktür, tam gelişmiş kanatları yoktur. Nemfler, yetişkinliğe dereceli olarak geçerler, bu arada hiçbir başkalaşıma uğramazlar.

Eski Yunan mitolojisinde, dağları, denizleri, ormanları, akarsuları koruduklarına inanılan küçük perilere de «nemf» denirdi. Mitolojideki bu nemfler, güzel sanatlarda, başlarında inciden taçları, ellerinde çiçekler, içinden su dökülen ya bir deniz kabuğu, ya da bir testi tutan genç, güzel kızlar şeklinde belirtilmiştir.


Leave A Reply