Neo Empresyonizm Akımı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Resimdeki neo-empresyonizm akımı ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin bulunduğu yazımız.

Georges Seurat - Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Öğleden Sonrası isimli tablosu

Georges Seurat – Grande Jatte Adası’nda Bir Pazar Öğleden Sonrası isimli tablosu

Resim sanatında bir akımdır; «yeni empresyonizm» demektir. Empresyonist ressamlar «renkleri parçalama» işini içgüdü ile tatbik ederlerdi. Seurat, Signac gibi Fransız ressamları ise bu işi tamamiyle fizik bilimindeki ışık konusunun o dönemdeki son araştırmalarına uygun bir şekilde yaptılar.

Fizikçi Helmoltz’un 1878’de, Rood’un da 1881’de ulaştıkları sonuçlar ışığın renkleri göze göstermedeki rolünü ortaya koymuştu. Bu araştırmaların sonuçlarına göre, birbirine zıt renkler aynı anda görülünce, bu renklerin karışımından elde edilen etkiyi sağlıyor, ayrıca bu etkileri daha da kuvvetlendiriyordu: Kırmızıyla mavi yan yana gelince, hem onları kırmızı ve mavi olarak, hem de mor olarak görüyorduk; mor renk, böylece daha parlak görünüyordu.

Neo-empresyonist ressamlar, yaptıkları resimlerde, ayrı renklerin karışımından elde edilen renkleri, böylece, saf renklerle gösterdiler. George Seurat, Henri Edmond Cross, Charles Angrand, Albert Dubois-Pillet bu ressamların başında gelir. Neo-empresyonist resmin en güzel örneği, şimdi Chicago Modern Sanat Enstitüsü’nde bulunan, Seurat’nın «Grande-Jatte Adası’nda Yazın Bir Pazar Günü» adındaki büyük tablosudur.


Leave A Reply