NeoKlasizm Nedir?

0

Neoklasizm akımı nedir? Neoklasizm akımı nasıl ve neden doğmuştur? Neoklasizm ile ilgili temel bilgiler.

Edebiyatta bir akımdır; «yeni klasisizm» demektir.

Advertisement

Gerek klasik Yunan edebiyatı, gerek XVII. yüzyılda meydana gelen klasik Fransız edebiyatı güzeli gaye edinmiş, biçimde, ifadede sağlam bir yapı özelliği aramıştı. XVIII. yüzyıl sonlarında ise klasisizmin yerini romantizm aldı. Yalnız, gene o sıralarda, Fransız şairi Andre Chenier, Pompei ve Herculanum kazılarından elde edilen sonuçların da itişiyle, edebiyatta yeniden Eski Yunan sanatına dönme fikrini ortaya attı, kendisi de bu yolda eserler verdi. Ondan yüz yıl kadar sonra Yunan asıllı bir Fransız şairi olan Jean Moreas da, Chenier’nin yolundan gitti, «romantizm» dediği, eski Roma ve Yunan güzellik ülküsüne dönüş fikrini belirten şiirler yazdı.

Bizde, bu akımın temsilcisi, Moreas’ı tanımış, onunla yıllarca sohbet etmiş olan Yahya Kemal Beyatlı’dır. Nitekim Beyatlı’nın birçok şiirleri, çağımız insanının çeşitli duygularını, düşüncelerini bizim eski edebiyatımıza yaklaşan bir ölçü ve biçim güzelliği içinde anlatır.


Leave A Reply