Nesir ve Nazım Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

0
Advertisement

İki farklı edebiyat türü olan nesir nedir, nazım nedir? Nesir ve Nazım arasındaki farklar ile benzerlikler hakkında kısa bilgiler.

Edebi EserEdebiyat güzel sanatlardan birisidir. Düşüncelerin, duyguların söz, ya da yazı halinde, güzel, etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır.

İnsanların her gün kullandıkları kelimeler sayısızdır. Dostlarımızla konuşuruz, iş konusunda çeşitli kimselerle görüşürüz. Bu çeşitli konuşmalar kısa zamanda unutulup gider. Gazetelerden günün olaylarını okur, olup bitenleri öğreniriz. Her gün söylenen sözlerin, yazılan yazıların ancak bir kısmı saklanacak değerdedir. İnsanların güzellik duygularına hitap eden değerli sözler, yazılar ise bugünden yarına saklanır.

Edebiyat
1) Nesir;
2) Nazım olarak ikiye ayrılır.

1.— Nesir (düzyazı): Bir dilin kurallarına uygun olarak söylenilen, yazılan düz yazıdır.

2.— Nazım vezinli (ölçülü) sözdür.

Advertisement

Eski devirlerde, edebiyat denilince akla daha çok nazım eserleri, şiirler gelirdi. İlk çağların büyük edebiyatçıları hep şairdi, ilk tiyatro eserleri, hikayeler, romanlar da manzum yazılmıştır. Daha sonra şiirin yanında öteki edebiyat çeşitlerine de yer verilmeye başlandı.

Edebiyatta «nazım» ile «nesir» de birçok kısımlara ayrılır. Nazımın başlıca çeşitleri şiir, destan, manzum piyes’tir. Nesir edebiyatı içinde roman, hikaye, anı, biyografi, piyes, makale, deneme, gazetecilik, eleştirme, fıkra çeşitleri vardır.

Doğaldır ki her makale, her roman, her fıkra bir edebiyat eseri sayılamaz. Bunların içlerinden ancak zamanla değerini kaybetmeyecek olanlar edebiyat sınıfına girebilir.


Leave A Reply