Nesturilik Hakkında Bilgi

0

Bir Hıristiyan mezhebi olan Nesturilik ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Nesturilik nedir?

nesturilik

Advertisement

Hıristiyanlıkta bir mezheptir. Mezhebin kurucusu olan Nestorius adında Suriyeli bir papazdır. 380-440 yıllarında yaşamıştır. 428’de II. Theodosîüs tarafından İstanbul Patriği ilan edildi. Yalnız, Nestorius’un Hıristiyanlık, hele Hz. İsa‘nın kişiliği üzerindeki düşünceleri, o zamana kadar gelen inanışlara uymuyordu. Ona göre İsa, iki ayrı varlıktan meydana gelmişti: Biri, alelade bir insan, diğeri de bu insanda beliren «Tanrı sözü» idi; yani Meryem Tanrı’ nın anası değildi. Meryem’in kutsallığı böylece ortadan kalkıyordu; İsa’ya da Tanrı’nın kendisi olarak değil, belirtisi olarak bakmak gerekiyordu.

Ayasluğ’da toplanan ruhaniler kurultayı Nestorius’un inancını din dışı ilan etti. Nestorius patriklikten atıldı, daha sonra Libya çölüne sürüldü. Nestorius sürgünde öldü.

Nestorius’un mezhebini benimseyenler önce Suriye’de, Musul’da toplandılar, «Katolikos» adı verilen papazların idaresi altında birleştiler. Suriye Hıristiyanlığı anlamını kazanan Nesturilik, XI. yüzyılda daha da yayılarak, Doğu Hıristîyanları’nın belli başlı mezhebi oldu.

Advertisement


Leave A Reply