Nibelungen Destanı Özeti

1
Advertisement

Nibelungen destanı nedir, kime, hangi ulusa aittir? Nibelungen destanı konusu, kısaca özeti, hakkında bilgi.

NİBELUNGEN DESTANI

1200 yıllarında Güney Almanya’da yazılmış ünlü bir halk destanıdır. «Siegfield’in Ölümü» ile «Krimhilde’nin Öcalması» adlı iki büyük kısımdan meydana gelmiştir. Destanın konusu şudur:

Bir canavarı öldürerek Nibelungen’in hazinesini ele geçiren genç kahraman Siegfield, Worms’ta hüküm süren Burgundlar’ın kralı Gunther’in kızkardeşi Krimhilde’ye tutulur. Kral da, Brunehilde adlı bekâr bir kraliçeyle arasını bulması şartıyla, kızkardeşini Siegfield’e vermeye razı olur. Siegfield sihirli bir başlık sayesinde bu işi başarır, kralın kızkardeşiyle evlenir. Yalnız, Brunehilde kıralla evlenmeye razı olmaz. Bunun üzerine, kral, Siegfield’den bir kere daha yardım ister. Siegfield, bunu da başarır, krala Brunehilde’nin ipek kuşağı ile altın yüzüğünü getirerek onları birleştirir. Aradan birkaç yıl geçer. Bu sıralarda, iki kraliçe arasında bir savaşma başlar: Krimhilde, Brunehilde’yi daha önceden Siegfield’in karısı olmakla suçlar, delil olarak da yüzükle ipek kuşağı ileri sürer. Siegfield öldürdüğü ejderhanın kanını vücuduna buladığı için, kılıç işlemez bir hale gelmişse de bir yanını açık bıraktığını bilen kraliçe, adamlarına Slegfield’i burasından öldürtür. Krimhilde, öcünü almak için, Hunlar’ın Kralı Etzel (Attilâ) ile evlenmeyi kabul eder. Hun ordularını ülkesine çekip, yapmak istediklerini onlara yaptırtır.

Almanlar’ın bu ünlü destanında mitoloji kadar tarihin de yer aldığı görülüyor. Hunlar’ın Burgundlar’ı ortadan kaldırdıkları tarihi bir olaydır. Cok eski bir geçmişi olan destan son şeklini XI. yüzyılda almış, sonra da manzum destanlar halinde yazılmıştır. Yalnız, destan ancak 1757’de yayınlanmıştır. Ondan sonra birçok baskıları yapılmış, birçok dillere çevrilmiştir.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply