Niğbolu Savaşı Hakkında Bilgi

0

Niğbolu Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Niğbolu Savaşı’nın önemi, sebebi ve sonuçları hakkında bilgi.

Niğbolu Savaşı Niğbolu Savaşı;Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan savaştır (25 Eylül 1396).

Advertisement

Yıldırım Beyazid döneminde Osmanlıların Tuna boylarını denetimleri altına alarak Macaristan ve Eflak’ı tehdit eder duruma gelmeleri, Hristiyan Avrupa’yı korkuya düşürdü. Macarlar, Osmanlılarla tek başlarına başa çıkamayacaklarını anlayarak, Avrupa devletlerinden bir haçlı seferi düzenlenmesi için harekete geçtiler. Macar Kralı Sigismund’un önerisiyle 1396 baharında sefere çıkılacağı duyuruldu. Çekirdeğini Macarlar oluşturmak üzere Kral Sigismund’un komutasında 100 bin kişilik bir Haçlı Ordusu 1396 baharında Macaristan’da toplandı, iki koldan yürüyerek Eylül 1396’da Niğbolu önlerinde birleşti. Karadan ve Tuna Irmağı’ndan Niğbolu Kalesi’ni kuşattılar.

Kale komutanı Doğan Bey’e teslim olmasını söyledilerse de Doğan Bey dirençle karşı koydu. Haçlı Ordusu asıl gücünü Yıldırım Bayezit’e sakladığı için kaleye saldırmadı. Yıldırım Bayezit İstanbul kuşatmasını kaldırarak ordusunu Edirne’de toplamaya başladı. Buyruğundaki 10 bin kişilik kuvvet, Edirne’de toplananlarla birlikte, 60 bini aştı. Düşman üzerine yürünerek Tırnova’ya gelindi. Daha sonra Niğbolu Ovası’na egemen bir tepede ordugâh kuruldu. Akıncı komutanı Evrenos Bey, düşmanla ilk temas için görevlendirildi. İki ordu 25 Eylül 1396 sabahı karşı karşıya geldiler.

Osmanlı Ordusu at nalı (ay) ya da açık kerpeten denilen bir diziliş içindeydi. Yeniçeriler merkeze, kapıkulu süvarileriyle tımarlı sipaliler sağ ve sol kanatlara, ihtiyat kuvvetleri de onların gerilerine yerleştirildiler. Haçlılar ise tüm süvari kuvvetleri ileri sürdüler ve asıl vurucu gücü onlara yüklediler. Savaşın sonunu yaya askerlerine bıraktılar. İki ordu Niğbolu Kalesi önünde karşılaştılar. Fransız atlıları yeniçerilerin önünde bulunan azap adı verilen hafif yaya askerlerini yenilgiye uğratıp kılıçtan geçirdiler. Ardındaki yeniçerilere ok yağmuruyla büyük kayıplar verdirdiler. Plan gereğince Osmanlı Ordusu’ nun merkezinde bulunan kuvvetler geriye çekildi. Bundan cesaret alan Fransızlar daha da ilerleyince kıskacın arasına girdiler. Osmanlı kuvvetlerinin üçüncü hattı da ikiye ayrıldı. Fransızlar savaşı kazandıklarını sandıkları bir sırada, tepe gerisinde padişahın komutasında bulunan kuvvetler ortaya çıktı. Kıskaç içinde kalan Fransızların büyük bölümü kılıçtan geçirilirken bir bölümü de tutsak edildi.

Fransızlara destek vermek için ileriye atılan Macar kuvvetleri de direnç gösteremeyerek geriye çekildiler. Düşmanın çekildiğini gören Yıldırım Bayezid, ihtiyat kuvvetlerini de savaşa sokarak düşman üzerine saldırdı. Niğbolu Savaşı’na katılan Avrupalı prens ve soylulardan birçoğu ya öldürüldü ya da tutsak alındı. Savaşa girmeyen Erdel ve Hırvat kuvvetlerinin dışında tüm düşman kuvvetleri ya yok edildi, ya da birçoğu kaçarken Tuna Irmağı’nda boğuldular. Niğbolu’da elde edilen zafer, Haçlıların uzun süre Osmanlıların karşısına çıkmalarını engelledi.

Advertisement

Savaşta tutsak alınan bazı soyluların canlarına dokunulmadı ve kurtulmaları için gerekli paralar ödenerek serbest bırakıldılar. Bunların arasında ünlü Fransız şövalyesi Korkusuz Jean da vardı.


Leave A Reply