Niğbolu Savaşı Ne Zaman Kimler Arasında Oldu? Nedenleri, Sonuçları

0
Advertisement

Niğbolu Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Niğbolu Savaşı’nın önemi, sebebi ve sonuçları hakkında bilgi.

Niğbolu Savaşı

Kaynak: commons.wikimedia.org

Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşı; Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan savaştır (25 Eylül 1396).

Yıldırım Beyazid döneminde Osmanlıların Tuna boylarını denetimleri altına alarak Macaristan ve Eflak’ı tehdit eder duruma gelmeleri, Hristiyan Avrupa’yı korkuya düşürdü. Macarlar, Osmanlılarla tek başlarına başa çıkamayacaklarını anlayarak, Avrupa devletlerinden bir haçlı seferi düzenlenmesi için harekete geçtiler. Macar Kralı Sigismund’un önerisiyle 1396 baharında sefere çıkılacağı duyuruldu. Çekirdeğini Macarlar oluşturmak üzere Kral Sigismund’un komutasında 100 bin kişilik bir Haçlı Ordusu 1396 baharında Macaristan’da toplandı, iki koldan yürüyerek Eylül 1396’da Niğbolu önlerinde birleşti. Karadan ve Tuna Irmağı’ndan Niğbolu Kalesi’ni kuşattılar.

Kale komutanı Doğan Bey’e teslim olmasını söyledilerse de Doğan Bey dirençle karşı koydu. Haçlı Ordusu asıl gücünü Yıldırım Bayezit’e sakladığı için kaleye saldırmadı. Yıldırım Bayezit İstanbul kuşatmasını kaldırarak ordusunu Edirne’de toplamaya başladı. Buyruğundaki 10 bin kişilik kuvvet, Edirne’de toplananlarla birlikte, 60 bini aştı. Düşman üzerine yürünerek Tırnova’ya gelindi. Daha sonra Niğbolu Ovası’na egemen bir tepede ordugâh kuruldu. Akıncı komutanı Evrenos Bey, düşmanla ilk temas için görevlendirildi. İki ordu 25 Eylül 1396 sabahı karşı karşıya geldiler.

Osmanlı Ordusu at nalı (ay) ya da açık kerpeten denilen bir diziliş içindeydi. Yeniçeriler merkeze, kapıkulu süvarileriyle tımarlı sipaliler sağ ve sol kanatlara, ihtiyat kuvvetleri de onların gerilerine yerleştirildiler. Haçlılar ise tüm süvari kuvvetleri ileri sürdüler ve asıl vurucu gücü onlara yüklediler. Savaşın sonunu yaya askerlerine bıraktılar. İki ordu Niğbolu Kalesi önünde karşılaştılar. Fransız atlıları yeniçerilerin önünde bulunan azap adı verilen hafif yaya askerlerini yenilgiye uğratıp kılıçtan geçirdiler. Ardındaki yeniçerilere ok yağmuruyla büyük kayıplar verdirdiler. Plan gereğince Osmanlı Ordusu’ nun merkezinde bulunan kuvvetler geriye çekildi. Bundan cesaret alan Fransızlar daha da ilerleyince kıskacın arasına girdiler. Osmanlı kuvvetlerinin üçüncü hattı da ikiye ayrıldı. Fransızlar savaşı kazandıklarını sandıkları bir sırada, tepe gerisinde padişahın komutasında bulunan kuvvetler ortaya çıktı. Kıskaç içinde kalan Fransızların büyük bölümü kılıçtan geçirilirken bir bölümü de tutsak edildi.

Fransızlara destek vermek için ileriye atılan Macar kuvvetleri de direnç gösteremeyerek geriye çekildiler. Düşmanın çekildiğini gören Yıldırım Bayezid, ihtiyat kuvvetlerini de savaşa sokarak düşman üzerine saldırdı. Niğbolu Savaşı’na katılan Avrupalı prens ve soylulardan birçoğu ya öldürüldü ya da tutsak alındı. Savaşa girmeyen Erdel ve Hırvat kuvvetlerinin dışında tüm düşman kuvvetleri ya yok edildi, ya da birçoğu kaçarken Tuna Irmağı’nda boğuldular. Niğbolu’da elde edilen zafer, Haçlıların uzun süre Osmanlıların karşısına çıkmalarını engelledi.

Advertisement

Savaşta tutsak alınan bazı soyluların canlarına dokunulmadı ve kurtulmaları için gerekli paralar ödenerek serbest bırakıldılar. Bunların arasında ünlü Fransız şövalyesi Korkusuz Jean da vardı.

Kaynak 2

NİĞBOLU MEYDAN SAVAŞI

25 eylül 1396’da Tuna boyunda Niğbolu Kalesi yakınlarında Yıldırım Bayezit komutasındaki Türk ordusunun Haçlılar’a karşı kazandığı büyük meydan savaşıdır.

Niğbolu Savaşı 1364 Sırpsındığı, 1371 Çirmen ve 1389 Kosova’dan sonra Osmanlı İmparatorluğu’na karşı düzenlenen 4. Haçlı seferidir. Bu sefer, öncekilerden daha büyük ölçüde, çok daha iyi hazırlanmıştı, ileride Almanya imparatoru olacak olan, o sırada Macaristan Kralı bulunan Sigismond başkomutandı. 1395’te Yıldırım‘ın Bizans’ı ikinci kuşatması, seferin düzenlenmesinde en önemli sebep oldu. 100.000 atlı, 30.000 piyade ve kalabalık bir gayrimuharip kitleden ibaret bulunan Haçlı ordusunu 104.000 kişilik Türk ordusu yok etti.

Bu sefere büyük devletlerden Macaristan, Fransa, İngiltere, Lehistan, küçük devletlerden İskoçya, Kastilya, Aragon krallıkları ile Rodos Şövalyeliği, Alman ve İtalyan devletlerinden çoğu katılmıştı. Kendisine ve ordusuna tam bir güven içinde, Haçlılar’ın tahmin etmedikleri bir hızla yetişip düşmanı Tuna boyunda karşılıyan Yıldırım Bayezit, Haçlılar’ın büyük bölümünü teşkil eden Fransızlar’ı çevirdikten sonra Macar birliklerini yok etti. Bozgun başlayınca Hıirstiyanlar, Tuna’ya can atmak istedilerse de, nehrin Türk atlıları tarafından tutulduğunu gördüler. Haçlı komutanları geri çekilmeyi akıllarından geçirmedikleri için, çekilme yolunu güven altına almaya lüzum görmemişlerdi. Türk kılıcından kurtulanlar esir edildi. Bunların arasında, başta Burgonya veliahti Korkusuz Jean olmak üzere, Fransa prensleri, mareşalleri vardı. Bunlar Bursa’ya getirildikten sonra, ağır kurtuluş akçası alınarak salıverildi. Bu kurtuluş akçasını sağlamak için Fransa, yabancı Avrupa devletlerinden borç almıştır.


Leave A Reply