Niğbolu Savaşı Önemi

0
Advertisement

Niğbolu Savaşı neden önemlidir? Niğbolu Savaşı kimler arasında olmuş nasıl sonuçlanmıştır, hakkında bilgi.

nigbolu-savasiNİĞBOLU MEYDAN SAVAŞI

25 eylül 1396’da Tuna boyunda Niğbolu Kalesi yakınlarında Yıldırım Bayezit komutasındaki Türk ordusunun Haçlılar’a karşı kazandığı büyük meydan savaşıdır.

Niğbolu Savaşı 1364 Sırpsındığı, 1371 Çirmen ve 1389 Kosova’dan sonra Osmanlı İmparatorluğu’na karşı düzenlenen 4. Haçlı seferidir. Bu sefer, öncekilerden daha büyük ölçüde, çok daha iyi hazırlanmıştı, ileride Almanya imparatoru olacak olan, o sırada Macaristan Kralı bulunan Sigismond başkomutandı. 1395’te Yıldırım‘ın Bizans’ı ikinci kuşatması, seferin düzenlenmesinde en önemli sebep oldu. 100.000 atlı, 30.000 piyade ve kalabalık bir gayrimuharip kitleden ibaret bulunan Haçlı ordusunu 104.000 kişilik Türk ordusu yok etti.

Bu sefere büyük devletlerden Macaristan, Fransa, İngiltere, Lehistan, küçük devletlerden İskoçya, Kastilya, Aragon krallıkları ile Rodos Şövalyeliği, Alman ve İtalyan devletlerinden çoğu katılmıştı. Kendisine ve ordusuna tam bir güven içinde, Haçlılar’ın tahmin etmedikleri bir hızla yetişip düşmanı Tuna boyunda karşılıyan Yıldırım Bayezit, Haçlılar’ın büyük bölümünü teşkil eden Fransızlar’ı çevirdikten sonra Macar birliklerini yok etti. Bozgun başlayınca Hıirstiyanlar, Tuna’ya can atmak istedilerse de, nehrin Türk atlıları tarafından tutulduğunu gördüler. Haçlı komutanları geri çekilmeyi akıllarından geçirmedikleri için, çekilme yolunu güven altına almaya lüzum görmemişlerdi. Türk kılıcından kurtulanlar esir edildi. Bunların arasında, başta Burgonya veliahti Korkusuz Jean olmak üzere, Fransa prensleri, mareşalleri vardı. Bunlar Bursa’ya getirildikten sonra, ağır kurtuluş akçası alınarak salıverildi. Bu kurtuluş akçasını sağlamak için Fransa, yabancı Avrupa devletlerinden borç almıştır.

Advertisement

Leave A Reply