Nihilizm Nedir?

0

Nihilizm nedir ne anlama gelmektedir? Nihilizm ile iligli kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

nihilizmXIX. yüzyılın ortalarında Rusya’da başlayan anarşist bir fikir hareketidir. Latince “hiçbir şey” anlamına gelen “nihil” (hiçbir şey) kelimesinden türetilmiş bir ismi bulunmaktadır. Nihilizmin öncüsü tanınmış Rus yazarı Ivan Turgenyev’dir. Rus romancılığında gerçekçiliğin de öncülüğünü yapmış olan Turganyev, “Babalar ve Oğullar” adındaki kitabında nihilizmi şu şekilde tarif eder

Advertisement

“Nihilist şahıs, hiçbir kuvvet önünde eğilmeyen hiçbir inanca bağlanmayan kimsedir.”

İlk dönemlerinde nihilizm, bir ihtilal hareketi havasını taşımıyordu. Devrin aydınları arasında yaygın bir fikir hareketeydi. Nihilist yazarlar, fikir adamları, doğrudan doğruya materyalizme dayanan bir felsefe kurmuşlar, din, iktisat, siyaset, aile ve hükümetle ilgili bütün idealist fikir akımlarına karşı çıkmışlardır. 1860 – 1870 yılları arasında Rusya’da ihtilal havasının yaratılmasında nihilizmin çok büyük payı olmuştur. Bugün “nihilizm” ferdin üstünde hiçbir gerçek ve değer tanımayan bir görüş anlamına gelmektedir.


Leave A Reply