Nikolaos Mistikos Kimdir?

0
Advertisement

Nikolaos Mistikos ve ya I. Nikolaos olarak bilinen iki dönem İstanbul (Konstantinopolis) patrikliği yapmış kişi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Nikolaos Mistikos Kimdir?

Nikolaos I. ve ya Nikolaos Mistikos (d. 852, Konstantinopolis [İstanbul] – ö. 15 Mayıs 925), 901-907 ve 912-925 dönemlerinde Konstantinopolis patriğidir.

Yakın arkadaşı Konstantinopolis patriği Photios’un 886’da görevden alınması üzerine keşiş oldu. İmparator VI. Leon (hd 886-912) tarafından danışman kâtipliğe getirildi. 901’de Konstantinopolis patrikliğine atandı. Üçüncü karısı ölen imparatorun kendisine dördüncü bir evlilik yapma hakkının tanınması yönündeki isteğini reddetti. Bu konuda Papa III. Sergius’a danışmayı kabul etmemesi üzerine Konstantinopolis dışındaki bir manastıra sürüldü. Sürgündeyken yerine geçen Patrik Euthy-mios’a karşı katı bir tutum aldığı için pek çok din adamının ve Leon’un ailesinin desteğini yitirdi.

912’de yeniden patrikliğe getirildi, imparator I. Romanos Lekapenos (hd 920-944) döneminde Euthymios’la barıştı. Nikolaos’un Doğu ve Batı Hıristiyan-lan arasında işbirliği amacıyla Papa X. Johannes’le (hd 914-928) yaptığı görüşmeler ve Doğu Kilisesi’nde evlilik hukuku konusunda anlaşmaya varılması kilise tarihinde az rastlanır bir uyum dönemini başlattı. Nikolaos 920’de toplanan sinodda çıkardığı bir fermanla bütün kilise üyeleri için üç evlilik sınırlaması getirirken, yasal vâris yoluyla imparatorluk soyunun sürdürülmesi amacıyla devletin yararı için VI. Leon’un dördüncü evliliğini geçerli saydı.


Leave A Reply