Nikolay Gogol Kimdir?

0

Ünlü Ukrayna asıllı Rus yazarı Nikolay Gogol hayatı ve eserleri ile ilgili genel bilgiler. Nikolay Gogol kimdir?

Nikolay GogolTanınmış bir Rus yazarıdır. Edebiyatın her alanında eserler vermiştir. Rus edebiyatında gerçekçiliğin öncülerinden sayılır. Nikolay Gogol, Ukrayna’da 31 Mart 1809 tarihinde doğdu. Asil bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaşta öksüz kaldı. 19 yaşındayken Petersburg’a gitti. Ekmek parasını sağlayabilmek için çalışmak zorundaydı. Fakat kısa zamanda Ukrayna’yı özledi. Vatan hasretini gidermek için Ukrayna ile ilgili hikayeler yazmaya başladı. İlk hikaye kitabını 1831 ‘de yayınladı. Ukrayna’da çiftlik hayatını anlatan bu hikaye kitabı pek fazla beğenilmedi. Gogol, kısa zamanda şöhrete kavuşan talihli yazarlardan değildi. Ancak, Puşkin’le tanışıp ahbap olduktan sonra kader onun yüzüne gülmeye başladı. Puşkin, Gogol için büyük bir ilham kaynağı olmuştur.

Advertisement

Gogol, 1835’te «Taras Bulba» adındaki ilk romanını yayınladı. Bir yıl sonra da hemen bütün dünya sahnelerinde oynanan «Müfettiş» piyesini yazdı. Bu eserde Müfettiş o devrin bürokrasi zihniyetiyle tatlı bir şekilde alay eder. Piyesi kitap halinde basanlar, eserin sahneye konmadan önce devrin Çarı I. Nikola tarafından bir kere gözden geçirilmesini uygun bulmuşlardı, zira, eserin fırtınalar yaratacağını, bu yüzden pek çok kimsenin Sibirya’ya sürüleceğini tahmin etmişlerdi. Çar Nikola piyesi okudu, derhal sahneye konması için emir verdi.

Gogol, bir yandan da en büyük eseri olan «Ölü Canlar» ı tamamlamaya uğraşıyordu. Bu, Rusya’daki kölecilik düzenini tenkid eden bir eserdi. Zengin bir adamın köle satın alıp başkasına satarak diyar diyar gezisini anlatıyordu. Gerçekçi bir üslupla yazılan eserde yer yer çok güzel tasvirlere de rastlanıyordu. Eser 1842’de kitap halinde yayınlandı. Yazar bu kitabı yüzünden pek çok tenkide uğradı.

Gogol, hayatından memnun değildi. Sıhhati de günden güne bozuluyordu. Zamanla kimseyle görüşmez, hiçbir yere gitmez oldu. Ünlü yazarın kendini melankoliye kaptırdığı söyleniyordu. Gogol, ölümünden kısa bîr zaman önce, evindeki bütün müsveddeleri toplayıp yok etti. Bunların arasında, «Ölü Canlar» romanının o zamana kadar hiç yayınlanmamış olalı ikinci cildi de vardı. XIX. yüzyıl dünya roman edebiyatının anıtlarından biri sayılan «Ölü Canlar» ın ikinci cildinin böyle bir kazaya uğraması edebiyat alemi için büyük kayıp sayılır.

Gogol’u İngiliz romancısı Charles Dickens‘a benzetenler çoktur. Hayatın acı taraflarını alaylı bir şekilde anlatmasını bilen Gogol, eserlerinden söz ederken: «Bunlar benim ruhumun tarihidirler» demişti. Gerçekten de romanlarında, hikayelerinde anlattığı insanlar gibi onun da hayatı acılarla doluydu. O, eserlerinde Rusya’nın küçük taşra kasabalarında yaşayanların hayat ve maceralarını dile getirmiştir. Yazarın en güzel eserleri «Taras Bulba», «Ölü Canlar» ve «Müfettiş» tir. Ayrıca hikâye kitapları da .vardır.

Advertisement

Nikolay Gogol Eserleri

*** Ölü Canlar
*** Taras Bulba
*** Müfettiş
•*** Portre
*** Eski Zaman Beyleri•
•*** Evlenme
*** Bir Delinin Hatıra Defteri
*** Petersburg Hikâyeleri
*** Masallar
*** Fayton
*** Dava


Leave A Reply