Nil Nehri Hangi Ülkelerden Geçer ve Nereye Dökülür? Ülkelerin Listesi

0

Nil Nehri hangi ülke topraklarından geçer ve Nil nehri nereye dökülür. Nil nehrinin geçtiği 10 adet ülkenin listesi ve Nil nehri haritası

Nil Nehri

Nil Nehri

Dünyanın en uzun nehridir. Afrika’da Victoria Gölü’nde çıkar ve kuzeye doğru akarak Akdeniz’e dökülür. Victoria Gölü’nden, döküldüğü yere kadar olan uzunluğu 6.390 kilometredir. Genel olarak Nil’in başlangıcı, Victoria Gölü’ne güneyden gelen Kagera nehriyle birlikte ölçülür çünkü Nil’in gerçek başlangıcı Kagera nehrinin kaynağıdır Böylece, Nil’in uzunluğu 6.671 kilometre eder.

Advertisement

Nil, Tanganyika, Uganda, Sudan’dan geçtikten sonra Bahrelgazal nehriyle birleşir ve Beyaz Nil adını alır. Hartum’da Mavi Nil denilen kolla birleşir 250 metrelik çağlayanlarla Mısır topraklarına dökülür. Mısır’ı baştan başa geçerek, Kahire’den sonra, birçok ufak kollara ayrılır, ana kolu Dimyat yakınlarında, geniş bir çatal ağızla Akdeniz’e ulaşır.

Nil Nehri Haritası

Nil Nehri Haritası

Nil, Afrika’nın can damarıdır. Bu kurak, sıcak topraklara Nil can vermiş, böylece verimli bir hale gelen bu topraklar, tarihin ilk çağlarından beri, büyük medeniyetlere beşik olmuştur.

Bugün de Mısır’ın en kalabalık bölgesi Nil yakınlarındadır. Yılın çeşitli mevsimlerinde Nil kıyılarında, bu nehrin taşması ile verimlileştirdiği topraklarda çeşitli ekinler, sebzeler yetiştirilir. Ayrıca, birçok kanallarla, barajlarla, Nil’in suyundan kurak mevsimlerde de faydalanmak imkanı sağlanmıştır. Nil, Asvan yakınlarında 500 metre kadar bir genişliğe ulaşır, Kahire yakınlarında ise genişliği 2 kilometreyi bulur. Su baskınlarında suladığı yerlere ise 20 km.’ye kadar uzar.

Nil Nehrinin Geçtiği Ülkeler
  1. Etiyopya
  2. Sudan
  3. Mısır
  4. Uganda
  5. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  6. Kenya
  7. Tanzanya
  8. Ruanda
  9. Burundi
  10. Güney Sudan olmak üzere tam 10 ülkeden geçer.

Advertisement


Leave A Reply