Niş Nerededir? Niş Tarihi

0
Advertisement

Niş hangi ülkededir? Niş şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Sırbistan’ın Niş kenti hakkında bilgi.

Niş; Yugoslavya’da, Sırbistan Federal Cumhuriyetinde kenttir. Nişava Irmağı kıyısında, Belgrad’ın 201 km güneydoğusunda yer alır. Demiryolları kavşak noktasında (Sofya-İstanbul-Selanik) noktasında, ticaret, endüstri (elektronik donanım, lokomotif, dokuma, besin, tütün) merkezi, Sırbistan’ın ikinci büyük kentidir.

nis

Tarih. İlkçağda Naissus adıyla bir Roma kenti olarak kuruldu. 288’de Roma İmparatoru Büyük Constantinus (324-337) burada doğdu. 5. yüzyılda Hunlar tarafından yıkıldı. Bizans İmparatoru I. İustinianos tarafından (527-565) yeniden bayındır duruma getirildi. Sırasıyla Bulgarların, Macarların, Bizanslıların ve Sırpların eline geçti. 14. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. 1809 Sırp Devrimi’nde etkin rol oynadı. 1878’de, Sırbistan Krallığı’na bırakıldı ve 1901’e kadar Sırbistan’a başkentlik yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nda (1915) ve İkinci Dünya Savaşı’nda (Nisan 1941-Ekim 1944), Alman işgali altında kaldı, Hava bombardımanlarından büyük zarar gördü. İşgalden SSCB güçleri tarafından kurtarıldı.


Leave A Reply