Nişabur Makamı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nişabur makamı nedir? Nişabur makamının özellikleri nelerdir? Nişabur makamı hakkında bilgi.

Nişabur Makamı

Nişabur, klasik Türk müziğinde bir makamdır.

Hüseyin Saadettin Arel ve Suphi Ezgi, çoğunlukla aynı görüşü paylaşmakla birlikte, bu makamın bileşimini farklı biçimde açıklamışlardır. Arel’e göre nişabur, buselik (si) perdesi üzerine taşınmış uşşak dörtlüsüne, hüseyni (mi) perdesi üzerine taşınmış kürdi dörtlüsü ve acem (fa) perdesi üzerine taşınmış çargâh beşlisi eklenerek oluşturulmuştur. Ezgi’ye göre ise, neva (re) perdesi üzerine taşınmış buselik makamına, nişabur üçlüsü eklenerek oluşturulmuştur. Makamın güçlüsü hüseyni (mi) değil neva (re) perdesi olduğundan ve nişabur üçlüsünden söz etmediğinden, Arel’in açıklaması yanlış sayılmalıdır. Çünkü Arel’in dediği gibi, makam uşşak dörtlüsüyle sona ererse, ikinci derece (yani do #) pes icra edilmelidir. Oysa geleneğe göre bu perde nim hicaz, hatta hicaz perdesidir. Ezgi’nin sözünü ettiği nişabur üçlüsü, başta ısfahan makamı olmak üzere, bazı makamların kurucu öğelerindendir. Nişabur makamı tek başına çok az kullanılmış olmakla birlikte, başka makamlardaki birçok yapıtta geçki öğesi olarak yer almıştır. Öyle ki, bu geçkinin dayandığı buselik (si) perdesine zaman zaman “nişabur perdesi” denmiştir.


Leave A Reply