Nişancı Mehmet Paşa Cami Hakkında Bilgi

0

Nişancı Mehmet Paşa Cami nerededir? Nişancı Mehmet Paşa Cami’nin özellikleri mimarisi ve tarihçesi hakkında bilgi.

Advertisement

Nişancı Mehmet Paşa Cami

Nişancı Mehmet Paşa Cami; İstanbul’ da, Karagümrük semtinde klasik dönem Osmanlı camisidir. III. Murad’ın kubbe vezirlerinden Nişancı Mehmet Paşa tarafından 1584-89 arasında yaptırılmıştır. Mimarının Davud Ağa olduğu sanılmaktadır.

Kesme kefeki taşından yapının, çapı 14 m’yi aşan kubbesi kare bir mekânın içine yerleştirilmiş bir sekizgenin köşelerindeki sekiz gömme ayağa oturur. Kubbeye geçiş köşelerde tromplarla sağlanmıştır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap çıkıntısını bir yarım kubbe örter. Orta mekânın iki yanı, üzerileri gene yarım kubbelerle örtülü birer yan sahınla genişletilmiş, kuzeydeki iki köşesi üçer küçük odayla “L” biçiminde sarılmıştır. Cümle kapısının arkasında, bu “L”lerin iki ucu arasında kalan birimin üzeri de bir yarım kubbeyle kapatılmıştır. Böylece sekizgene oturan kubbe, sekiz yönden de yarım kubbelerle desteklenmiş olmaktadır. Orta mekânın kıbleye bakan köşeleri ise kuzeydekiler gibi odalarla doldurulmadığından, mihrap çıkıntısının da katılmasıyla caminin bu yöndeki cephesi sağda ve solda basamak gibi sıralanan üçer çıkıntıyla büyük bir hareketlilik kazanır. İç mekânda da algılanan bu hareketlilik. Nişancı Mehmed Paşa Camisi’ni klasik dönemde pek benzeri bulunmayan ilginç bir yapı haline getirir.

İki yandaki ikişer tanesi kubbeyle, ortadaki aynalı tonozla örtülü beş gözden oluşan son cemaat yeri caminin bütün kuzey duvarını kaplar. Tek şerefeli minare cami kütlesinin kuzeydoğu köşesindedir. Son cemaat yerinin önünde, üç yandan revaklarla çevrili şadırvan avlusu yer alır. Avlunun yol tarafındaki kapısının yanında, duvara bitişik sekizgen planlı türbedeki sandukalar Nişancı Mehmed Paşa ile oğluna aittir.

Advertisement


Leave A Reply