Nitelik İle İlgili Cümleler, Nitelik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1
Advertisement

Nitelik ile ilgili cümleler. Nitelik kelimesi içeren “Nitelik” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

 

 1. Nitelikli içerik bir web sitesinin olmazsa olmazıdır.
 2. 1963’te Asaf Çiyiltepe’nin öncülüğünde kurulan topluluk, perdelerini Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken adlı oyunuyla açtı ve kısa sürede nitelikli çalışmalarıyla önem kazandı.
 3. Yapıtları, geç gotik mimarlığın aşın bezeme ve teknik gösteriş gibi niteliklerinin örnekleridir.
 4. Özel eğitim, nitelikli eğitim demektir.
 5. Sadece nitelikli eğitim vermek yetmez eğitimin niceliğide önemlidir.
 6. Almanya’nın güneyindeki tutucu Katolik prenslerin kilisedeki yenilenme hareketine karşı birleştikleri bir sırada, 1524 yazında Luther’e katılan Philipp dinsel sorunun aynı zamanda siyasal bir nitelik taşıdığına inanıyordu.
 7. Petrolün özel bir maden olması nedeniyle, Türkiye’de bu konuda genel nitelikteki Maden Kanunu’nun yanı sıra ayrı bir yasal düzenlemeye gidilmiştir.
 8. 7. yüzyıldaki Müslüman yayılmasından sonra adalar Arap ve Müslüman bir nitelik kazanmıştır.
 9. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1976 Anayasası devletin çok uluslu bir nitelik taşıdığını ve tüm milliyetlerin eşit olduğunu belirtir.
 10. Özümlemeye başvuran bir toplum, çoğunlukla bu süreç içinde değişime uğrar ve başat kültür giderek daha eklektik bir nitelik kazanır.
 11. Besteleri genellikle beğenilmiş, öncü nitelikte olmamışsa da, çağın düzeyinin gerisinde kalmamıştır.
 12. Ege İlk Tunç Çağı kültürleri ile ilişkili olmakla birlikte, madenciliğin burada yerel bir nitelik taşıdığı sanılmaktadır.
 13. Yüksek kesimlerdeki ormanların yanı sıra verimli yaylalar, yeşil alanlar, göller ve bataklıklar doğal görünüme benzersiz bir nitelik kazandırır.
 14. Parlaklık, mineralojide, mineral yüzeylerinin ışığı yansıtma niteliklerine bağlı görünüm özelliğine verilen isimdir.
 15. Emeklilikte Yaşa Yakılanlar (EYT) dernek aracılığı ile mecliste yapmış oldukları mücadele bakalım hukuksal olarak bir nitelik kazanacak mı?
 16. Nitelik olarak küçük gözüken ancak nicelik olarak büyük br göreve atanmış olan Gurur Hanım’ın Önem Hanım ile olan mücadelesi çok enteresan geçecek.


1 Yorum

Leave A Reply