Nitelik İle İlgili Cümleler

1

Nitelik ile ilgili cümleler. Nitelik kelimesi içeren “Nitelik” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

 1. *** Nitelikli içerik bir web sitesinin olmazsa olmazıdır.
 2. *** 1963’te Asaf Çiyiltepe’nin öncülüğünde kurulan topluluk, perdelerini Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken adlı oyunuyla açtı ve kısa sürede nitelikli çalışmalarıyla önem kazandı.
 3. *** Yapıtları, geç gotik mimarlığın aşın bezeme ve teknik gösteriş gibi niteliklerinin örnekleridir.
 4. *** Özel eğitim, nitelikli eğitim demektir.
 5. *** Sadece nitelikli eğitim vermek yetmez eğitimin niceliğide önemlidir.
 6. *** Almanya’nın güneyindeki tutucu Katolik prenslerin kilisedeki yenilenme hareketine karşı birleştikleri bir sırada, 1524 yazında Luther’e katılan Philipp dinsel sorunun aynı zamanda siyasal bir nitelik taşıdığına inanıyordu.
 7. *** Petrolün özel bir maden olması nedeniyle, Türkiye’de bu konuda genel nitelikteki Maden Kanunu’nun yanı sıra ayrı bir yasal düzenlemeye gidilmiştir.
 8. *** 7. yüzyıldaki Müslüman yayılmasından sonra adalar Arap ve Müslüman bir nitelik kazanmıştır.
 9. *** Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1976 Anayasası devletin çok uluslu bir nitelik taşıdığını ve tüm milliyetlerin eşit olduğunu belirtir.
 10. *** Özümlemeye başvuran bir toplum, çoğunlukla bu süreç içinde değişime uğrar ve başat kültür giderek daha eklektik bir nitelik kazanır.
 11. *** Besteleri genellikle beğenilmiş, öncü nitelikte olmamışsa da, çağın düzeyinin gerisinde kalmamıştır.
 12. *** Ege İlk Tunç Çağı kültürleri ile ilişkili olmakla birlikte, madenciliğin burada yerel bir nitelik taşıdığı sanılmaktadır.
 13. *** Yüksek kesimlerdeki ormanların yanı sıra verimli yaylalar, yeşil alanlar, göller ve bataklıklar doğal görünüme benzersiz bir nitelik kazandırır.
 14. *** Parlaklık, mineralojide, mineral yüzeylerinin ışığı yansıtma niteliklerine bağlı görünüm özelliğine verilen isimdir.
 15. *** Emeklilikte Yaşa Yakılanlar (EYT) dernek aracılığı ile mecliste yapmış oldukları mücadele bakalım hukuksal olarak bir nitelik kazanacak mı?
 16. *** Nitelik olarak küçük gözüken ancak nicelik olarak büyük br göreve atanmış olan Gurur Hanım’ın Önem Hanım ile olan mücadelesi çok enteresan geçecek.

Advertisement

1 Yorum

Reply To Selma Cancel Reply