Niyet Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Niyet ne anlama gelir? Niyet kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
“Ama benim asıl niyetim eski sevgilisinin adını öğrenmek.” – A. Ümit

2. Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mâni yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası

3. Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlama

niyetçiden niyet adı verilen fal kâğıdı almak
“Birisi niyet çeksin de biz de bir lokma bir şey yiyelim diye bekleşiyorlar.” – S. F. Abasıyanık
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
fala bakılırken olması istenilen şeyi aklından geçirmek
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
“Bu gibi durumlarda bütün iyi niyetine rağmen başka türlü harekete imkân bulamıyordum.” – Y. K. Karaosmanoğlu
İyi niyet
“Fakat Müfit’te buna inanacak kadar hüsnüniyet kalmamıştı.” – P. Safa
Art düşünce


Leave A Reply