Nizip Meydan Savaşı Neden Kaybedildi

0
Advertisement

Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Osmanlı için bir felaket olan Nizip Meydan savaşının kaybedilme sebepleri nelerdir?

Nizip Savaşı; Osmanlı orduları ile Mısır valisi Mehmed Ali Paşa’nın orduları arasında Nizip’te yapılan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan savaştır (24 Haziran 1839).

Nizip Savaşı

Osmanlıların 1833’te Kütahya Antlaşması’yla Adana ve Suriye valiliklerini Mehmed Ali Paşa’ya bırakmasından sonra da taraflar arasındaki çekişme sürdü. Suriye’yi geri almaya yönelik Osmanlı girişimleri üzerine, Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır orduları Anadolu’ya doğru harekete geçti ve Nizip’te Osmanlı kuvvetlerini kesin bir yenilgiye uğrattı. İskenderiye’deki Osmanlı donanması da teslim oldu. Fransa dışındaki büyük Avrupa devletleri Osmanlıları güç durumdan kurtarmak için duruma müdahale ederek 1840’ta Mısırlıları Suriye’den çekilmeye zorladılar. Buna karşılık Sultan Abdülmecid 3 Şubat 1841’de Mısır valiliğinin Mehmed Ali Paşa’nın soyuna kalmasını sağlayan bir ferman çıkardı.

24 haziran 1839’da Nizip yakınlarında geçen bir meydan savaşıdır Nizip Meydan Savaşı. Bu savaşta Osmanlı ordusu, padişaha baş kaldıran asi Mısır valisi Mehmet Ali’nin oğlu İbrahim Paşa’nın komutasındaki orduya yenildi. Osmanlı ordusuna çok cesur olan, yalnız, yeni tarz taktik savaşmayı bilmeyen Vezir Hafız Mehmet Paşa komuta ediyordu.

İleride Prusya’nın genelkurmay başkanı olacak olan von Moltke, Hafız Paşa’nın müşavir kurmayı idi. Mısır ordusu Türkler’den, Türkleşmiş Çerkez, Abaza ve Arnavutlar’dan kurulmuştu. Subaylar tamamen Türk’tü ve fellahlar savaşamadıkları için askere alınmıyorlardı. Hafız Paşa, 84.000 kişilik ordusunu Ankara, Konya ve Kayseri’de bırakmış, pek küçümsediği İbrahim Paşa’nın üzerine ancak 30.000 kişiyle yürümüştü. İbrahim Paşa’nın 40.000 askeri vardı.

Advertisement

Savaş esnasında iki tarafın kayıpları eşit olduysa da, Osmanlı ordusu daha önce dağıldı. II. Mahmut, bu felaketi haber alamadan öldü. Mısır sorununun çözülmesi işi Büyük Reşit Paşa’ya kaldı.


Leave A Reply