NLP İletişim Modelini ve Başlıca Varsayımlarını Anlamak

0
Advertisement

İnsan beyni tarafından düşüncelerde bilginin özümsenmesinin nörolinguistik sürecini açıklayan bir iletişim modeli, NLP iletişim modeli olarak bilinir.

NLP

Kaynak : pixabay.com

Nöro-dilbilimsel programlama, Oxford sözlüğü tarafından “başarılı davranış kalıpları ile altta yatan öznel deneyimler (özellikle düşünce kalıpları) arasındaki ilişkiyle ilgili kişilerarası bir iletişim modeli” ve “alternatif bir terapi sistemi” olarak tanımlanır. Buna dayanarak, insanları öz farkındalık ve etkili iletişim konusunda eğitmeyi, zihinsel ve duygusal davranış kalıplarını değiştirmeyi amaçlar. “

Model

İnsan beyni veya sinir sistemi, saniyede yaklaşık 2 milyon bit olan büyük miktarda bilgi alır. Ancak, sadece 7 bit, bir saniyelik bir sürede bilinçli olarak “asimile” edilir. Bilgi işlenir ve sonrasında düşünceleri, fizyolojiyi ve davranışı etkiler.

Bilgi zihne girdiğinde filtrelenir ve elimine edilir, çarpıtılır veya genelleştirilir. Bilginin genellenmesi zaten zihnimizde var olan fikirlerin, değerlerin, anıların ve inançların etkisiyle gerçekleşir. Bu anılara, fikirlere veya değerlere dayanarak, bilginin içsel bir temsili oluşturulur. Bu temsilin davranışa rehberlik eden fizyoloji üzerinde bir etkisi vardır. Davranışta meydana gelen değişiklikler, duruş, beden dili ve yüz ifadeleri şeklinde yansır.

NLP’de Varsayımlar

Varsayım 1
Duyu organları çevremiz hakkında bilgi toplamamıza yardımcı olur. Bu bilgiler değerler, inançlar, düşünceler vb. birçok filtreden geçerek etrafımızdaki dünyanın bir haritasını oluşturur. Bu görüntü veya harita aslında gerçekliğin değil, zihnimizin bir yansımasıdır.

Varsayım 2
Çoğu zaman, bir göreve harcadığımız çabalar istenen sonuçları vermez. Görevi yerine getirememekten kaynaklanan duyguya genellikle zihin tarafından başarısızlık denir. Ancak başarısızlık olarak algılanan sonuç aslında zihnimizin geçmişteki programlamasının bir geri bildirimidir. Bu nedenle, başarısızlık sadece zihinsel bir durumdur. Başarısızlıklardan kaçınmak için kişinin görevlerini yerine getirme şeklini sürekli olarak değiştirmesi gerekir. Kişi düşünce sürecini değiştirmezse, elde edilen geri bildirim gereksiz olacaktır.

Advertisement

Varsayım 3
Düşüncelerin, işimize harcadığımız çabaların nihai sonucu üzerinde büyük etkisi vardır. Kişinin gerçeklikle ilgili algısı, o kişi için her zaman gerçekleşecektir. Onun için hakikat, onun algısı biçiminde olacaktır.

Varsayım 4
Her insan, düşünce ve davranışlarında arzu edilen değişiklikleri meydana getirmek için kaynaklara sahiptir. Bu nedenle düşünce sürecini, içinde bulunan kaynaklarla değiştirmek mümkündür.

Tedavi

NLP modeli depresyon tedavisinde faydalıdır. Depresyondan muzdarip insanlar bu modele dayanan terapiden yararlanabilirler. Bu insanlar, depresyonu tedavi etmek için olumsuz duygu ve düşünceleri filtrelemeyi öğrenebilirler. Kullanılan tedavi yukarıda belirtilen varsayımları dikkate alacak şekilde ise, kesinlikle hızlı bir iyileşmeye yardımcı olabilir.

NLP iletişim modeli hipnoterapide, bilişsel terapide ve ergoterapide, zihinsel sorunların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu nedenle, modelin ruh sağlığı ile ilgili birçok sorunun tedavisinde faydalı olduğu kanıtlanmıştır.


Leave A Reply